HEY ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "hey" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. hey ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında hey olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde hey olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

6 harfli kelimeler

HEYHEY, ALAHEY, ALEHEY

5 harfli kelimeler

BEHEY, YAHEY, DAHEY, HEHEY, VEHEY

4 harfli kelimeler

EHEY

3 harfli kelimeler

HEY

Bazı kelimelerin anlamları

HEY

Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz. Sitem, yakınma, azar, beğenme vb. çeşitli duyguları anlatan cümlelerde kullanılan bir söz.

EHEY

Sevinç bildiren ünlem: Eheyin geldiği yerde neşe var demektir.

ALEHEY

Tahkir, alay anlamında bir ünlem.

BEHEY

Çıkışma bildirmek için kullanılan bir söz.

VEHEY

Keçi sürüsünü götürürken çobanların kullandığı ünlem.

DAHEY

At, eşek ve başka hayvanları yürütme, kovalama ünlemi.

ALAHEY

Düğün, şenlik gibi kalabalık yerlerde sevinç, alay anlatan ünlem.

HEHEY

Hayvan çağırma ünlemi.

YAHEY

Sevinç ve coşma anlatan bir söz.

HEYHEY

Sinirlilik.

  -   -   -  

Anlamında HEY bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HEY geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARTMAK

Büyük heybe. Değeri yükselmek, fazlalaşmak. Çoğalmak. Harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

BETİSİZ

İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif (sanat).

AZAMETLİ

Ulu, çok büyük. Debdebeli. Çalımlı, kurumlu. Gururlu. Görkemli, heybetli.

ALEVLENMEK

Yanmaya başlamak. Sıcaklığı artmak. Öfkelenmek. Şiddeti artmak. Heyecanlanmak.

AKADEMİCİ

Kurallara bağlı resim ve heykel çalışması yapan kişi veya sanatçı.

BÜYÜKLENMEK

Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

ATÖLYE

Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.

ATEŞLİ

Ateşi olan. Heyecanlı, coşkulu. Cinsel istekleri güçlü olan.

BÜST

Vücudun, omuzlarla birlikte göğüsten yukarı bölümü. Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü.

BİBLO

Çeşitli maddelerden yapılmış olan heykel, vazo vb. zarif, küçük süs eşyası.

BRE

"Ey, hey" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Tekrarlanan iki emir kipi arasına getirilerek işin sürekliliğini anlatan bir söz. Şaşkınlık, coşku anlatan bir seslenme sözü. "Vay" anlamında şaşma bildiren bir seslenme sözü. "Be" yerine kullanılan bir seslenme sözü.

ALACALANMAK

Alaca bir duruma gelmek. Herhangi bir heyecan dolayısıyla benzi kızarıp bozarmak, renkten renge girmek. Eriyen karlar arasından yer yer toprak görünmek.

AZAMET

Ululuk, büyüklük. Görkem, gösteriş, heybet. Gurur. Çalım, kurum, tekebbür. Debdebe.

BETİLİ

İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunan (resim veya heykel), figüratif.

ATARAKSİYA

Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik.

BÜYÜKLENME

Büyüklenme işi, kibir, heyheylenme.

AYAKTA

Ayağa kalkmış durumda. Telaşlı, heyecanlı bir biçimde.

BETİ

Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.

BE

Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.