Sonu GON ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "gon" olan, toplam 25 adet kelime bulunmaktadır. Sonu gon ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında gon olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde gon olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

GLUKAGON, GLÜKAGON, KIRIŞGON

7 harfli kelimeler

ARKEGON, POLİGON, AVUTGON, PERİGON, PROAGON

6 harfli kelimeler

DRAGON, FURGON, JARGON, OVOGON, BERGON, DİRGON, PİŞGON, SARGON

5 harfli kelimeler

ARGON, VAGON, ZİGON, AFGON, AVGON, ZAGON, ZEGON

4 harfli kelimeler

AGON

3 harfli kelimeler

GON

Bazı kelimelerin anlamları

GON

Kavun. Gön, tabaklanmış deri. Yaş büyükbaş hayvan derisi, karşılığı gön. Gön. Soba. (Saraycık Bozüyük Bilecik). meydana gelen ve eşeylik gözelerine değişen 4 oğul gözenin herbiri.

DRAGON

Ejderha. Batı ordularında, atlı veya yaya olarak çarpışan asker sınıfı.

PİŞGON

Hamur tahtası.

GLUKAGON

Pankreasın Langerhans adacığındaki alfa hücrelerinden salgılanan, yağ dokusunda lipit hidrolizi, karaciğer hücrelerinde glikojen parçalanmasını ve glikoz sentezini uyararak kandaki şeker miktarının düşmesini engelleyen 29 amino asitlik bir hormon. Karaciğerde, glikojen yıkımını ve karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz oluşumunu uyararak kan şeker düzeyini yükselten, yağ dokuda yağların yıkılması ve anti-insülin etkinliği olan, pankreasın Langerhans adacıklarının alfa hücreleri tarafından salgılanan, hipoglisemi ve büyüme hormonu tarafından salınımı artan ve 29 amino asit içeren bir polipeptit hormon, hiperglisemik hormon.

AVUTGON

Aldatıcı, avutucu.

GLÜKAGON

Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kandaki şeker miktarının düşmesini engelleyen bir hormon.

POLİGON

Atış yeri. Çokgen.

JARGON

Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı.

DİRGON

Harmanda sapları yaymaya yarayan demir ya da tahtadan yapılmış ucu çatallı tarım aygıtı.

KIRIŞGON

Orta yürüyüşlü : Ahmet'in atı kırışgondur.

OVOGON

Su yosunu, mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinslik hücresi.

PERİGON

Bir çenekli çiçeklerde, çanak ve taç yaprak farklılaşması olmadığı zaman, çiçek örtü yapraklarının hepsine birden verilen isim.

ARKEGON

Eğrelti otlarında, bütün kara yosunlarında, bazı su yosunlarında ve açık tohumlularda görülen dişilik organı.

BERGON

İki üzüm bağının arasında kalan kısım, üzüm bağının kenarları. Toprak ve taştan yapılmış duvar.

FURGON

Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu.

PROAGON

Antik Yunanistan'da düzenlenen Büyük Diyonizya şenliklerinden iki gün önce düzenlenen törene verilen ad.

  -   -   -  

Anlamında GON bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GON geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KONDÜKTÖR

Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon işlerine bakan görevli.

ARGONOT

Kafadan bacaklılardan, salyangoz kabuğu biçiminde kabuğu olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan (Argonauta argo).

BEGONYAGİLLER

İki çeneklilerden, örneği begonya olan bir bitki familyası.

ELVERİŞLİ

Uygun, müsait. İşe yarayan, ergonomik.

BEGONYA

Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşidi bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia).

GARDIFREN

Trenlerde vagon frenlerini işleten kimse.

BARKAROL

Venedik gondolcularının söz ve müziği önceden yazılmadan içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı. Ritmi üç zamanlı müzik eseri.

AMİGOLUK

Amigonun yaptığı iş.

KASA

Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap. Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı. Ticarethanelerde para alınıp verilen yer. Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla. Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi. Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve. Varlıklı kişinin harcamalarını yapan kimse. Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık. Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça.

ÇOKGEN

Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon.

AR

100 m² değerinde yüzey ölçü birimi. Argon elementinin simgesi. Utanma, utanç duyma.

GONDOLCU

Gondol çalıştıran kimse.

GONDOLCULUK

Gondolcunun yaptığı iş.

KULLANIŞLI

Rahatça kullanılabilen, ergonomik.

KOMPARTIMAN

Yolcu trenlerinde vagonların bölmelerle ayrılmış bölümlerinden her biri.

ÇOBANDEĞNEĞİ

Karabuğdaygillerden, beyaz veya pembe çiçekli, yürek biçimi yapraklı, otsu bir kır bitkisi (Polygonum aviculare).

EJDERHA

Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejder, dragon.

DÜŞMANLIK

Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm.

KÖŞEGEN

Bir çokgende ardışık olmayan veya birçok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal.

DÜŞMAN

Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).