Sonu GAME ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "game" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu game ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında game olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde game olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GAME

Kama.

CANGAME

Ağız kavgası.

HENGAME

Patırtı, gürültü, kavga. Angarya: Bu çocuk bana hengâme oluyor.

  -   -   -  

Anlamında GAME bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GAME geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTERİDYUM

Çiçeksiz bitkilerde ve mantarlarda erkek gametleri oluşturan kısa, silindirik yapıdaki kese. Çiçeksiz bitkiler ve mantarlarda bulunan bir veya iki sperm üreten özelleşmiş hücreden oluşan erkek eşey organı.

ERDİŞİ

Hem erkek hem dişi gametleri bulunan (birey), erselik, hünsa, hermafrodit. Çiçekliğinde hem erkek hem dişi çiçeği bulunan (bitki), hermafrodit.

GERMEN

Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme ögelerinin tümü.

OOSİT

Büyüme evresini tamamlamış fakat henüz döllenebilecek duruma gelmemiş dişi gamet.

ANTEREZOİT

Erkek gamet.

ALKAPTONÜRİ

İnsan ve orangutanlarda fenilalanin-trozin metabolizmasındaki bozukluktan kaynaklanan, alkapton ve oksidasyon ürünlerinin idrarla atılmaları, idrarın koyu renkli oluşu, eklem yangısı, kıkırdak ve ligamentlerin kahverengi-sarı renkteki görünümüyle belirgin, otozomal çekinik geçişli kalıtsal hastalık, okronozis.

ASEKSÜEL

Erkek veya dişiye ait belirgin özellik göstermeyen, cinsiyetsiz. Üreme için erkek ve dişi gamete gerek göstermeyen, döllenmeksizin üreyen.

ANİZOGAMET

Eş olmayan gamet. Dış görünüşü birbirine benzemeyen erkek ve dişi gametler. Biçim ve büyüklüğü farklı olan Plasmodium ve Eimeria türlerinin makro ve mikrogametleri.

AGGREGATA

Eucoccidiida takımında, Eimeriina alt takımında bulunan kabuklularda şizogoni, sefalopodlarda sporogoni ve gametogoni evrelerini geçiren koksidiyan protozoon cinsi.

GAMETLİ

Gameti olan, gamet oluşturan.

ANDROGENEZ

Dişi gametin çekirdeğinin döllenmeye katılmaması ile sadece babadan gelen kromozomları taşıyan embriyonun gelişmesi; erkek gametin gelişmesi.

DESENSUS

Yumurtalık ve erbezlerinin gerçek yerlerine inmeleri olgusu. Erkekte pelvis boşluğunda bulunan erbezleri ligamentum inguinale aracılığıyla kanalis inguinalisten geçerek testisi skrotum içerisine; dişide ise ligamentum inguinale yumurtalık ve döl yatağını esas yerine bağlarlar.

ANTEROZOİT

Yosunlarda (Bryophyta) anteridyumda meydana getirilen çift kamçılı erkek gamet; spermatozoit.

ASKOGONYUM

Askuslu mantarlarda (Ascomycetes) dişi gametlerin oluşturdukları gametogonyumlar.

ZİGOT

Erkek ve dişi gametin birleşmesiyle oluşan döllenmiş hücre.

ANİZOGAMİ

Eş olmayan gametlilik.

DÖLLENME

Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın oğulcuk durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah. Tozlaşma.

AKİYAZMATİK

Mayozda kiyazmanın olmaması. Krossingoverin sadece bir eşeyde meydana geldiği türlerde kiyazmasız mayoz genellikle heterogametik eşeyde oluşmaktadır.

DÖLLEMEK

Erkek gamet bir yumurtacıktaki dişi gametle kaynaşmayı sağlayarak yumurtacığı tam bir hücre durumuna getirmek, ilkah etmek.

GENOM

Gametlerde bulunan kromozomlar.