Sonu ENLİCE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "enlice" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. Sonu enlice ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında enlice olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde enlice olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

DİKENLİCE

8 harfli kelimeler

ÖRENLİCE, ÖZENLİCE

6 harfli kelimeler

ENLİCE

Bazı kelimelerin anlamları

ENLİCE

Eni biraz geniş.

DİKENLİCE

Biraz dikenli.

ÖRENLİCE

Sivas şehrinde, Ulaş ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ÖZENLİCE

Özenli bir biçimde.

  -   -   -  

Anlamında ENLİCE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ENLİCE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

OMÇA

Bağ kütüğü, asma. Kalın ve enlice diken. Asma kütüğü.

DAVUL

Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı. Bateri.

TAHTA

Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası. Bu ağaçtan yapılmış. Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh. Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç. Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer. Kara tahta.

KOLAN

At, eşek vb. hayvanların semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer. Dokuma, deri, kenevir vb. maddelerden yapılmış olan yassı ve enlice bağ. Yünden veya iplikten yapılmış, üzeri işli ince kuşak.