Sonu ELEK ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "elek" olan 5 harfli toplam 14 adet kelime bulundu. Sonu elek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında elek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde elek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SELEK

Cömert.

ÇELEK

Boynuzu kırık veya eğri hayvan.

CELEK

Olmamış armut haşlaması. Hayvanlara yedirilen tahıl sapları, mısır koçanı.

DELEK

Ahmak, aptal. Piç (çocuk). Tellak.

YELEK

Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi. Okun yay kirişine takılan bölümündeki tüy. Kuş kanadının büyük tüyü, telek.

KELEK

Olgunlaşmamış, ham kavun. Yer yer çıplaklığı veya boşluğu olan. Aptal. Kılsız. Irmaklarda işleyen ve şişirilmiş tulumlar üzerine kurulan bir tür sal.

GELEK

Hizmetçi. Kahkül, zülüf. Kurumaya yüz tutmuş yeşil yaprak. Kavun, kabak saplaımın budakları. Geliş yolu, geldiği yer. Azgın sığır. Bostan çardağı. Koyun ve keçilerin başlarına takılan büyük zil. Gelir: Bu değirmenin geleği iyi. Göçmen. Bitki yaprağı.

LELEK

Kuş tüyü. Kazın kanat tüyü.

FELEK

Gök, gökyüzü, sema. Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı. Talih, baht, şans. Dünya, âlem.

MELEK

Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, ferişte. Terbiyeli, uysal kimse.

TELEK

Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy.

BELEK

Kundak, çocuk bezi. Beşiğe konulan yatak.

ŞELEK

Sırtta taşınan yük. Boynuzunun biri kırık hayvan. Aptal. 1.Sırtta taşınan yük. 2.Küçük sepet. 3.Küfe. 1.Boynuzunun birisi kırık hayvan. 2.Bir kulaklı keçi. 3.Bir yanlı kazma, çapa. Meyvenin yenilmeyen orta bölümü. Taneleri olmamış üzüm salkımı. Bir şeye karşılık verilen armağan. İç giysisi, çamaşır. Ev eşyası, öteberi. Şaşı. Kalem ucu gibi kesilmiş, yontulmuş (ağaç). Güç, yorucu. Attığı taşla ereğini bulan kişi. Fındık dalından çıkarılan ince çıtalardan yapılan orta büyüklükte bir çeşit sepet. Ağzı geniş dibi dar sepet. Sepet (Sivas). Yuvarlak ekin yığınları. (Taşpınar Aksaray Niğde). Sırtta taşınacak kadar odun yükü. Denk, tay.

PELEK

Evle ahırı birbirine bağlayan ufak geçit ya da küçük merdiven. Ağır bir şeyi yerinden oynatmak için kullanılan ilkel kaldıraç.