Sonu DROG ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "drog" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu drog ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında drog olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde drog olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DROG

Hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham veya yarı ham madde.

  -   -   -  

Anlamında DROG bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DROG geçen kelimeler listesi verilmiştir.

POLİGALA

Polygala senega bitkisinin kurutulmuş kökünden hazırlanan, glikozidik saponin içeren bitkisel bir drog.

PROTANDRİ

Hermafrodit bitki ve hayvanlarda, protogininin tersine, erkek gametlerin dişi gametlerden önce olgunlaşması ve atılması. Hermafrodit canlılarda erkek genital organların dişi genital organlardan önce oluşması, androgoni.

LİPOAMİT

Pirüvat dehidrogenaz kompleksi.

SATELLİTOZİS

Zedelenmiş sinir hücresinin çevresinde çok sayıda oligodendrogliya veya mikrogliyanın toplanması. Beynin amigdal, talamus ve derin kortikal katlarında sinir hücresinin çevresinde oligodendrogliyanın bulunması fizyolojik olup satellitozis olarak değerlendirilmez.

PİRETRİN

Chrysanthemum cinerariaefolium bitkisinin çiçeklerinin kurutulmasıyla elde edilen Piretrum çiçeği adlı drogdan hazırlanan ve içerisinde piretrin 1, piretrin 2, jasmolin1, jasmolin2, sinerin1 ve sinerin 2 adlı bileşikleri bulunduran bir ekstre, piretrum ekstresi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük