Sonu DİDE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "dide" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. Sonu dide ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında dide olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde dide olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

HAZANDİDE, CİHANDİDE

7 harfli kelimeler

HÜLDİDE, NURDİDE

6 harfli kelimeler

NADİDE, CEDİDE, MEDİDE, VEDİDE

4 harfli kelimeler

DİDE

Bazı kelimelerin anlamları

DİDE

Göz.

MEDİDE

Uzun, uzun süren.

CEDİDE

Yeni, kullanılmamış. Pek az zamandan beri bilenen veya mevcut olan.

NURDİDE

Göz nuru, göz ışığı.

HAZANDİDE

Solgun, sararmış, solmuş.

NADİDE

Az görülür, görülmedik, seyrek görülen.

CİHANDİDE

Dünyayı gezip görmüş, deneyimli kimse.

VEDİDE

Dost, arkadaş.

HÜLDİDE

Yürek.

  -   -   -  

Anlamında DİDE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DİDE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PERİKARDİYUM

Kalp dış zarı, perikard. Pariyetal ve viseral yapraklar hâlinde kalbin üzerini örten ve bu yaprakların birbirine bakan yüzlerinde tek katlı mezotel hücrelerinin bulunduğu zar. İkisi arasındaki kavum perikardide seröz zarların salgısından oluşan bir sıvı bulunur. Perikardiyumun viseral yaprağına epikardiyum adı da verilir.

OPOSSUM

Keseli memeliler (Marsupialia) takımının, keseli sıçangiller (Didelphydae) familyasından, 56 cm kadar uzunlukta, 38 cm kadar kuyruğu olan, ak ve kara karışık renkli, eti sarımsak gibi kokan, Kuzey Amerika'da ormanlarda yaşayan bir tür. (Didelphys virginiana) Keseliler (Marsupialia) takımının keseli-sıçangiller (Didelphydae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 56, kuyruğu 38 cm. Ak ve kara karışık renklidir. Eti sarmısak gibi kokar. Yerliler tarafından yenir. Kuzey Amerikada ormanlarda yaşar.

KISMET

Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip. Talih, kader, şans. "Şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz" anlamlarında bir seslenme sözü. Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu. Evlenme talihi.

SEKİZ

Yediden sonra gelen sayının adı. Yediden bir artık. Bu sayıyı gösteren 8 ve VIII rakamlarının adı.

HAZIN

İnsan ve hayvanların kışlık yiyeceği. Toprağın hafif ıslaklığı: Bu yıl hazın yok, kurak şimdiden kendisini gösteriyor. Yakacak odun. At, manda ve benzerleri hayvanların halsizliği, hasta olması hali: Bu at hazın olmuş. Kışlık yiyecek ve gereçler.

SARİG

Amerika'da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera).

ŞİNDEN

Şimdiden.

BENAM

Güzel, iyi, nadide. Söyleyiş: bena:m). Namlı, ünlü, meşhur. Güzel, iyi. Az bulunan.

HEFTİK

Boşluk, işsizlik: Şimdiden sonra iş kalmadı artık heftikle vakit geçireceğiz. Kuruntu, vesvese, endişe: Bu gece uyuyamadım heftik sardı beni. Ruh: Heftiğim daraldı. Peş, arka: Ne heftine düşüyor.

SABAHYILDIZI

Afrika'da yetişen sert ve kaba dokulu, turuncu sarı renkli ağaç (Nauclea didemichii).

GUŞDUH

Kuşluk, ikindiden önceki zaman.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük