Sonu DEZE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "deze" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu deze ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında deze olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde deze olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEZE

Teyze. Teyze, karşılığı diyaze, deyze. Uzun bacaklı bir çeşit kara eşek.

ENDEZE

Araç, aygıt, avadanlık. Kalıp, model, patron. Engel, sözde neden. Araç.

  -   -   -  

Anlamında DEZE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DEZE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TRİHALOMETAN

Dezenfektan yan ürünü.

İYODOFOR

Iyodun iyonik olmayan bir yüzey aktif madde ile verdiği kompleks, suda iyot açığa çıkaran ve dezenfektan etki gösteren bir madde. İyodun suda çözünen büyük moleküllü maddeler veya katyonik deterjanlara dönüşümlü olarak bağlanması suretiyle oluşturulan ve deri üzerine uygulandıklarında iyot salıvermeleri sonucu antiseptik etki yapan bileşik.

HİPOKLORİT

Su ve gıda endüstrisinde dezenfektan olarak kullanılan, hipokloroz asidin (HClO) kalsiyum veya sodyum tuzu.

SANİTİZER

Dezenfektan maddelerde olduğu gibi patojen mikroorganizmaların tamamını tahrip etmeyen ve genellikle sert yüzeylere uygulanan temizlik maddeleri.

MERTİYOLAT

Antiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği, timerosal sodyum.

DEZENFEKTÖR

Dezenfektan maddelerin uygulanmasında kullanılan araç.

DİYAZE

Teyze (Kaman), karşılığı deyze,deze.

KLOROKREOZOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.

REZORSİNOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bir bileşik.

SANİTASYON

Sağlıklama. Çevre koşullarını sağlığa elverişli duruma getirme, sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri alma, çevre hijyeni. Herhangi bir yüzeyin veya nesnenin temizlik ve dezenfeksiyonu.

JERMİSİT

Mikropları öldürücü madde, germisit. Hastalıklara neden olan mikroorganizmaları öldüren antiseptik ve dezenfektanların ortak adı.

TRİKLOSAN

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan, klorlu fenoksifenol türevi bir fenolik bileşik.

DEYZE

Teyze. Teyze, karşılığı deze, diyaze.

ETÜV

Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç. Türlü eşyaları kurutmakta veya temizlemekte kullanılan araç. Mikropların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı araç.

MERBROMİN

Antiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği.

İBİT

Bizmut oksiiyodotanat, alkolde çözünmeyen, gri toz halinde bulunan, bakterisit ve dezenfekte edici bir madde.

PARABEN

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bir bileşik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük