Sonu COP ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "cop" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu cop ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında cop olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde cop olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

COP

Kalın, kısa değnek. Polislerin kullandığı genellikle lastikten yapılmış olan sopa.

İNCOP

Taraklı kuş.

  -   -   -  

Anlamında COP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde COP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

COOPERİA

Trichostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi. C. oncophora, C. pectinata ve C. punctata sığır ve diğer geviş getiren hayvanların ince bağırsaklarında bulunan türlerdir.

CAMERASCOPE

Cinemascope'un İngiliz işliklerinde uygulanan ve sıkıştırmaç temeline dayanan bir geniş görüntülük yöntemi.

ATEŞGÖZ

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, bağırganlar (Clamatores) üst familyasının, karınca kuşugiller (Formicariidae) familyasından, 18 cm kadar uzunlukta, gözleri koyu kırmızı, Brezilya ormanlarında yaşayan bir tür. (Pyriglena leucoptera), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamatores) üst-familyasının karıncakuşugiller (Formicariidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 18 cm. Gözleri koyu kırmızıdır. Brezilyanın ormanlarında yaşar.

AĞAÇKAKANGİLLER

Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının gökkuzgunumsular(Coraciiformes) takımından, kama biçiminde gagalı, sert kuyruklu, ağaçlara tırmanan, böceklerle beslenen bir familya. Yeşil ağaçkakan (Picus viridis), küçük yeşil ağaçkakan (P.canus), kara ağaçkakan (Dryocopus martius), orman alaca ağaçkakan (Dendrocopos major), küçük ağaçkakan (D.minör) iyi bilinen türleridir. (Picidae, Lat. picus = ağaçkakan):Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ağaçkakanlar (Pici) alt-takımının bir familyası. Kama biçiminde gagalı, sert kuyruklu, ağaçlara tırmanan kuşlardır. Böcek v.b. yerler. Yeşil ağaçkakan (Picus viridis), külrengi ağaçkakan (P. canus), kara ağaçkakan (Dryocopus martinus), büyük alaca ağaçkakan (Dryobates major), küçük alaca ağaçkakan (D. minor), döner-boyun (jynx torquilla) iyi bilinen türleridir.

COPLAMA

Coplamak işi.

ASCARİDİDAE

Ascaris, Parascaris, Toxascaris ve Toxocara cinslerini içine alan askarit ailesi. Bu ailede bulunan birçok tür insan dâhil birçok memelinin bağırsaklarında parazitlenmektedir. Üç loblu ön kısma sahip olmaları ve erkeklerde bursa copulatrix'in bulunmayışıyla ayırt edilirler.

CİRCA

Simgesi "c" olan ve herhangi bir tarihin kesin olarak bilinmediğini belirtmek üzere kullanılan sözcük. (Copyright'ın kısaltması olan "c" ile karışmaması için, circanın kısaltması genel olarak italik yazılır.).

BULLA

Abla. Ağa karısı, hayvan sahibi kadın, hanım, karı. Teyze. Yeni ötmeye başlayan horoz. Civciv. Kabarcık; balıklarda gaz kesesinin çeperleri kalınlaşmış ön ucundan çıkan iki ince kanalın açıldığı, içi zarla örtülü, alt kısmı gaz, üst kısmı perilenf içeren bölmeli çukurluk. Kabarcık, kesecik, baloncuk. Lernacopodidae ailesindeki dişi kopepod kabukluların baş ve maksillar bezlerinden salgılanan, maksillanın sürekli olarak bağlı olduğu tutunmaya yarayan ölü yapı. Deri veya mukozalarda yuvarlak, bezelye büyüklüğünde veya daha büyük, seröz sıvı içeren lezyon, vezikülden daha büyük şişlik.

COPLAMAK

Copla vurmak, copla dövmek.

KURTAYAĞI

Damarlı çiçeksizlerden, küçük yapraklarla örtülü ince bir sap görünüşünde olan bir bitki (Lycopodium clavatum).

KATIRTIRNAĞI

Baklagillerden, dalları çok ince, çiçekleri sarı, bazı türleri hekimlikte idrar söktürücü olarak kullanılan bir bitki (Genista scoparia).

AKARİOZİS

Hasat akarları (Trombicula), Sarcoptes ve Demodex cinsi gibi zorunlu dış parazitlerin hayvanları enfeste ederek oluşturduğu önemli deri hastalıkları, kene veya uyuz etkenlerinin neden olduğu enfestasyon, akaridiyazis, akarinozis.

COPLATMA

Coplatmak işi.

COPLANMAK

Copla dövülmek.

COPLATMAK

Coplama işini yaptırmak.

COPLANMA

Coplanmak işi.

CALANOİDA

Kabuklular (Crustacea) sınıfının Copepoda alt sınıfından, pelajik bölgenin planktonik organizmalarından olan bir takım.

KALKAN

Ok, kılıç vb.nden korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık. Toplum olaylarında güvenlik görevlilerinin çeşitli saldırı araçlarından kendilerini ve başkalarını korumak için kullandıkları, özel olarak yapılmış korumalık. Koruyucu. Yan yüzergillerden, büyük, yassı, derisi düğme veya çivi denilen birtakım sivri kemiklerle örtülü, beyaz etli balık, kalkan balığı (Scophtalmus maximus).

FLAMİNGO

Leyleksilerden, tüyleri beyaz, pembe, kanatlarının ucu kara, eti yenir bir kuş, Flaman kuşu (Phoenicopterus ruber).

DOMATES

Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin bir bitki (Lycopersion esculentum). Bu bitkinin yenilen kırmızı veya yeşil ürünü.