Sonu CANA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "cana" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. Sonu cana ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında cana olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde cana olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

GOYAMACANA

9 harfli kelimeler

YAVAŞCANA

8 harfli kelimeler

DAMACANA

7 harfli kelimeler

MANCANA, AHACANA, ARICANA, CANCANA, KAVCANA, KIRCANA, SALCANA

6 harfli kelimeler

AKCANA, BECANA, CİCANA, EYCANA, GOCANA, HACANA, İNCANA, KOCANA, MECANA

4 harfli kelimeler

CANA

Bazı kelimelerin anlamları

CANA

"Ey sevgili" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

EYCANA

Büyükanne.

AHACANA

İşte, orada, hemen şurada, bu.

CANCANA

Yakın, yan yana. Kırmızı ve yeşil renkli, güveyi yeleği yapılan ipekli kumaş. Parlak kumaştan başörtüsü.

YAVAŞCANA

Yavaş bir şekilde.

KAVCANA

Kavanoz.

SALCANA

Sağlıcakla.

GOYAMACANA

Sanki, güya.

CİCANA

Büyük anne.

DAMACANA

Su vb. sıvıları taşımaya yarayan, dar ağızlı, şişkin karınlı, genellikle hasır veya plastik sepet içinde korunan büyük şişe.

MANCANA

Sütleğengillerden, Antil Adaları'nda yetişen, çok zehirli bir ağaç (Manzenilla).

KIRCANA

Küçük el şamdanı.

GOCANA

Büyükanne.

BECANA

Çok büyük, kocaman, heyula, iriyarı. Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş ev, harabe. Issız, tenha, korkunç (yer). İri, büyük, hantal.

AKCANA

Nine, büyük anne.

ARICANA

Temiz, tertemiz, saf, iyi.

  -   -   -  

Anlamında CANA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CANA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

BABACANCA

Sevecen, cana yakın. Sevgi ve sevecenlikle, cana yakın olarak.

BABACANLIK

Babacan olma durumu, cana yakınlık.

CANAVARLAŞMAK

Canavar gibi davranmak. Korkunç, ürkütücü bir durum almak.

GÜLECEN

Sevimli ve cana yakın tavırları olan (kimse).

CANAVARLAŞMA

Canavarlaşmak işi.

BACANAKLIK

Bacanak olma durumu.

GİDER

Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılmış olan harcamalar.

AVOKADO

Amerikan armudu (Persea americana).

AMABİLE

Sevimli ve cana yakın bir biçimde (çalınmak).

CANANLIK

Canan olma durumu.

CİCİ

Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden.

EMEK

Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. Uzun ve yorucu, özenli çalışma. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

CANAVARCA

Canavar gibi. (canava'rca) Canavara uygun bir biçimde, canavarcasına.

CANAVARLIK

Canavar gibi davranma.

EMEKLİ

Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli. Belirli bir süre çalıştıktan sonra kanunlar gereği işi ile ilgisi kesilerek kendisine aylık bağlanmış olan kimse, tekaüt.

CANAVAR

Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan. Herhangi bir şeye çok düşkün olan. Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı. Köpek balığı. Acımasız, kötü ruhlu, zalim (kimse). Haşarı, yaramaz çocuk.

AMANSIZ

Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim, biaman.

EJDERHA

Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejder, dragon.

FELİKS

Palmiye yaprağına benzeyen, park ve bahçelerde süs için kullanılan iri gövdeli bir bitki (Phoenix canariersis).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük