Sonu BOLMAK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bolmak" olan, toplam 7 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bolmak ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bolmak olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bolmak olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

SEFİBOLMAK

9 harfli kelimeler

KAYBOLMAK, GEYBOLMAK, KEYBOLMAK, SERBOLMAK, ŞOHBOLMAK

6 harfli kelimeler

BOLMAK

Bazı kelimelerin anlamları

BOLMAK

Paylaşmak. Olmak.

SEFİBOLMAK

Sıkıntı etmek.

GEYBOLMAK

Kaybolmak.

ŞOHBOLMAK

Barışmak.

KAYBOLMAK

Yitmek. Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak.

KEYBOLMAK

Kaybolmak.

SERBOLMAK

Bunamak.

  -   -   -  

Anlamında BOLMAK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BOLMAK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKMAK

Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek. Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak. Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak. Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak. Boya birbirine karışmak. Art arda ve toplu olarak gitmek. Karışmak, katılmak. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak. Sıvı maddeler aşağıya yönelmek. Zaman çabuk geçmek. Sürüp gitmek.

GÜMÜLEMEK

Dedikodu yapmak, birinin arkasından konuşmak. Kaybolmak. Ölmek. Çekememek, kıskanmak.

YİTİRMEK

Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek. Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek. Yanlış yola girmek, kaybolmak. Yakın birini ölüm sonucu kaybetmek.

GÖMÜLMEK

Gömme işi yapılmak veya gömme işine konu olmak. Bir şeyin derinliğine inmek. Yok olmak, kaybolmak, görünmez olmak. Yerleşmek, oturtulmak, kendini gömmek.

CİLİMLEMEK

Bataklığa batıp kaybolmak.

BEREKLEŞMEK

Yitmek, kaybolmak.

GIRIKLAMAK

Birdenbire ortadan kaybolmak.

DAĞILMAK

Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak. Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak. Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak. Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak. Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek. Parçalanarak yayılmak, ufalanmak. Birliği, beraberliği bozulmak.

ÇÖNGELMEK

Zayıflamak, kuvveti kaybolmak, görevini iyi yapamaz hale gelmek, körleşmek. (Diş hakkında) kamaşmak.

GAHİNMEK

Ansızın kaybolmak, görünmemek.

DULUNMAK

Ay ve güneş batmak. Ay ve güneş tutulmak. Gözden kaybolmak, görünmez olmak. Yükselmek, havalanmak: Uçurtma dulundu. Suya dalmak. Dinlenmek. Ağır hastanın gözleri canlılığını kaybetmek, donuklaşmak. Kaybolmak, görünmez hale gelmek. Batmak, gurub etmek.

KAYBOLMA

Kaybolmak işi.

UÇMAK

Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak. Sıvı, gaz ya da buhar durumuna geçmek. Gerçek hayattan uzaklaşıp düşlere dalmak. Hava yolu ile gitmek. Patlayıcı madde ile parçalanmak. Çok sevinmek. Rüzgâr veya başka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek. Çok hızlı gitmek. Cennet. Dinî inanışa göre ruh ölümden sonra göğe yükselmek. Aşırılmak. Uçar gibi dalgalanmak. Yok olmak, ortadan kaybolmak. Yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak. Keyif verici veya uyuşturucu madde aldıktan sonra kendinden geçmek. Rengi solmak. Uçak vb. araçlar özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak. Belirmek.

DUNULMAK

Ay ve güneş batmak. Gözden kaybolmak, görünmez olmak.

SİLİNMEK

Silme işine konu olmak. Kendi kendini silmek. Birden yok olmak, gözden kaybolmak.

AZMALI

Yolunu kaybetmek, şaşırmak, kaybolmak.

GETMEK

Gedik açmak, delmek. Gitmek. Yolu kat etmek, yürümek. Bir işe çıkmak. Ulaşmak, vasıl olmak. Terk etmek, ayrılmak. Hareket etmek, harekete heçmek. Vaz geçmek. Yok olmak, kaybolmak. Peşini bırakmak. Yeltenmek, kalkınmak - aşmak getmek: aniden ortadan kaybolmak, birden uzaklaşmış bulunmak - çakmak getmek: çekip gitmek. gitmek.

KAYNAMAK

Bir sıvı, sıcaklığı belli bir dereceyi bulduğunda buhar durumuna geçerek fokurdamak. Mide ekşimek. Kırık, çatlak kemik veya metal parçalar eski durumunu almak, birbirine yapışmak. Yerden çıkmak. Mayalı bir şey kabarıp köpürmek. Çok miktarda bulunmak. Yiyecek, içecek pişmek, haşlanmak. Arada kaybolmak. Gerektiği gibi yapılamamak. Gizli bir iş çevirmek, için için hazırlanmak. Bir yerde huzursuzluk, tedirginlik olmak. Artmak, çoğalmak, yoğunlaşmak. Coşmak, heyecanlanmak. Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak. Yara kapanmak, iyileşmek.

YİTMEK

Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak. Sahip olunan bir şey elden çıkmak. Görünmez olmak.

IRILMAK

Ayrılmak, uzaklaşmak. Ana karnında çocuk ters gelmek, yerini değiştirmek. Yorulmak. Kımıldamak, sarsılmak. Yerinden oynamak: Göbeğim ırıldı. Zayıf düşmek. Gitmek, uzaklaşmak (Ç. Çiftliği). Ayrılmak; kımıldamak sarsılmak yerinden oynamak. Ayrılmak, uzaklaşmak, uzaklaşıp kaybolmak. Yorulmak, yorgunluk duymak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük