Sonu BİK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bik" olan, toplam 87 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bik ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bik olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ANTİMİKROBİK, KLOSTROFOBİK, MİKROAEROBİK

11 harfli kelimeler

MİKROSKOBİK, MAKROSKOBİK

10 harfli kelimeler

TELESKOBİK, HİDROFOBİK, TERMOFOBİK

9 harfli kelimeler

ANAEROBİK, ÇİTLEMBİK, AMİKROBİK, ANTİRABİK, CİTLENBİK, KAKARİBİK, KELİBİBİK, KOKARİBİK

8 harfli kelimeler

MİKROBİK, CİRCİBİK, ZIRZUBİK

7 harfli kelimeler

AEROBİK, AMFİBİK, ÇİLİBİK, DELEBİK, DUDİBİK, GELEBİK, GILİBİK, GİLİBİK, GÜLİBİK, HİBİBİK, HODİBİK, İSEMBİK, KELİBİK, KILİBİK, KUDİBİK, YİRİBİK

6 harfli kelimeler

İBİBİK, TATBİK, TOMBİK, YİLBİK, BİLBİK, CİNBİK, CİRBİK, ÇAPBİK, GUMBİK, İBOBİK, İVİBİK, KESBİK, KULBİK, KUMBİK, LEPBİK, NABBİK, ÖDEBİK, ŞEBBİK, ŞİRBİK, TEPBİK, TESBİK, UCUBİK, YELBİK, ZEMBİK

5 harfli kelimeler

İMBİK, KÜBİK, BEBİK, BOBİK, BUBİK, CEBİK, CİBİK, DİBİK, ERBİK, GEBİK, GİBİK, GOBİK, HEBİK, İBBİK, İRBİK, KEBİK, KİBİK, LEBİK, LOBİK, PEBİK, SİBİK, ŞIBİK, ŞİBİK, TEBİK, TİBİK

4 harfli kelimeler

İBİK, EBİK

3 harfli kelimeler

BİK

Bazı kelimelerin anlamları

BİK

Tarlada açılan su yolu, ark. Mermer kesmeğe yarayan külünk.

AMİKROBİK

Mikrop bulunmayan, mikropsuz. Mikroplar etkisiyle oluşmamış.

MAKROSKOBİK

Gözle görülebilen. Mikroskop kullanmadan çıplak gözle görülebilen.

KELİBİBİK

Çavuşkuşu.

KAKARİBİK

Uzun ibikli bir kuş.

ANTİMİKROBİK

Mikropların üremesini engelleyen veya onları öldüren.

CİTLENBİK

Çitlembik ağacının meyvesi.

ÇİTLEMBİK

Kara ağaçgillerden, düz kabuklu, kerestesi sert ve dayanıklı bir ağaç, çıtlık, menengiç (Celtis australis). Bu ağacın mercimekten büyük, yuvarlak, buruk lezzette meyvesi.

MİKROAEROBİK

Mikroaerofil.

ANAEROBİK

Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen.

TELESKOBİK

Teleskop aracılığıyla yapılan. Birbiri içine girebilen, boyu uzayıp kısalabilen araç.

KLOSTROFOBİK

Kapalı yer korkusuna ait, bu korkuyla ilgili.

TERMOFOBİK

Nispeten düşük sıcaklılarda yaşayan.

HİDROFOBİK

Suyu emmeyen, suyla birleşmeyen. Kuduz hastalığıyla ilgili olan. Suyu emmeyen, suyla birleşmeyen, suya ilgisi zayıf olan veya suda güçlükle eriyebilen.

ANTİRABİK

Kuduzu önleyen, kuduzu iyileştiren.

MİKROSKOBİK

Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan.

  -   -   -  

Anlamında BİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇEKMEK

Bir şeyi tutup kendine ya da başka bir yöne doğru yürütmek. Atmak, vurmak. Taşıma gücü olmak. Bir kimseyi veya bir şeyi geri almak. Kaçan ilmeği örmek. Asmak. Herhangi bir engel kurmak. Şans denemek amacıyla hazırlanmış kâğıtlardan birini almak. Güç durumlara dayanmak, katlanmak. Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek. Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak. Dişi hayvanı çiftleşmek için erkeğin yanına götürmek. İmbik yardımı ile elde etmek. Hoşa gitmek, sarmak. Tartıda ağırlığı olmak. Masrafını karşılamak, ikramda bulunmak. Yollamak. İçine almak, emmek. Hamur vb. iyice pişmiş duruma gelmek. Daralıp kısalmak. Vericiden gelen dalgaları algılayarak televizyon, radyo, telefon vb. aygıtlarla bağlantı kurmak. Bir kimse ailesinden birine herhangi bir bakımdan benzemek. Germek. Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak. Bir duyguyu içinde yaşatmak. Aynısını yazmak veya çizmek. Bir yerden bir şeyi yukarı doğru almak. Öğütmek. Çizgi durumunda uzatmak. Boya, badana vb. sürmek. Döşemek. Yürütmek, sürmek. Yol, ay sürmek. Bir yerden başka bir yere taşımak. Örtmek, giymek. Protesto, poliçe, çek vb. düzenleyip yürürlüğe koymak. Bir amaçla ortadan kaldırmak. Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisine yaklaşmaya zorlamak, itmek karşıtı. Herhangi bir anlama almak. Taşıtı bir yere bırakmak, koymak. Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla bir kimseyi sıkıştırmak. İçki içmek. Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak.

SU

Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı. Bazı kokulu yaprak veya çiçeklerin imbikten çekilmesiyle elde edilen kokulu sıvı. Kez. Sutaş. Yemeğin sıvı bölümü. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu.

KIZLIK

Cinsel ilişkide bulunmamış bayanın durumu, erdenlik, bakirlik, bekâret, bikir. Bir kadının evlenmeden önceki yaşantısıyla ilgili, o döneme özgü. Üvey kız.

SARA

Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi.

EMZİK

Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme. Sigara ağızlığı. İbrik, çaydanlık, testi vb. kapların, suyu azar azar akıtmaya yarayan içi delik uzantısı, ibik. Beslemek için süt çocuklarına meme yerine emdirilen ağzı kauçuklu süt şişesi, biberon.

KİMSESİZLİK

Kimsesiz olma durumu, yalnızlık, bikeslik.

MANTAR

Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel canlıların genel adı (Fungi). Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı tabakası. Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası. Uydurma söz, yalan. Mantar hastalığı. Mantar hastalığına neden olan mikroskobik canlı. Hayvanların burun ucu. Kaldırıma araçların park edilmesini engellemek amacıyla zemine gömülmüş mantar biçiminde beton yükselti. Bu tabakadan yapılmış olan şişe tapası. Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.

DARDAĞAN

Palmiye cinsinden bir ağaç (Celtis tournefortii). Bu ağacın çitlembik büyüklüğünde, sert çekirdekli tatlı yemişi.

İBİKSİ

İbiği andıran, ibiğe benzeyen, ibik gibi.

PARABOL

Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri, yarı kübik.

ÖRTMECE

Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması, edebikelam. Kandırma, gizleme.

ÇITLIK

Çitlembik.

MİNORKA

Genellikle siyah tüylü, balta veya gül ibikli yumurta tavuğu.

MANEVRA

Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi. İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol. Geminin bir yere yanaşmak veya bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. Hareket, gidiş geliş. Lokomotifin, katar katmak veya katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hatta geçmesi. Tatbikat.

PERONOSPORA

Patates, pancar, asma ve daha başka bitkilerde mildiyu hastalığına yol açan mikroskobik mantar.

DAMITMAK

Gaz ürünler elde etmek için, bazı katı nesneleri ısı yoluyla temel ögelerine ayrıştırmak, imbikten çekmek, taktir etmek. Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak.

KARARSIZ

Kararı olmayan. Dengesiz. Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, tereddütlü, bikarar, mütereddit.

DAMITICI

İmbik. Endüstride türlü ham maddeleri damıtan kimse.

NANOTEKNOLOJİ

Maddenin atomik veya moleküler boyutta işlenerek mikroskobik boyutta ürünlerin üretilmesi yöntemi.

KARBONAT

Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı. Sodyum bikarbonat. Genellikle sindirimi kolaylaştırmak için suya katılan kimyasal birleşim.