Sonu AYOL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ayol" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ayol ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ayol olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ayol olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

KAZMAYOL

7 harfli kelimeler

KISAYOL, AKÇAYOL, KARAYOL, ORTAYOL

6 harfli kelimeler

ANAYOL, ARAYOL

5 harfli kelimeler

BAYOL

4 harfli kelimeler

AYOL

Bazı kelimelerin anlamları

AYOL

Genellikle kadınların kullandığı bir seslenme sözü.

BAYOL

"Zengin ve varlıklı ol" anlamında kullanılan bir isim".

ARAYOL

Anayolları birbirlerine bağlayan, onlara oranla daha dar ve daha kısa olan yollar.

AKÇAYOL

Şırnak kenti, Beytüşşebap ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ORTAYOL

Rize ili, Pazar belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Şanlıurfa ilinde, Halfeti ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Van şehrinde, Başkale ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KISAYOL

Bilgisayarda herhangi bir programa kestirmeden ulaşmayı sağlayan komutu içeren simge.

KARAYOL

Cehennemin dibi (ilençlerde kullanılır). Ölüm.

KAZMAYOL

Şose.

ANAYOL

Birçok yolu besleyen ve birbirine bağlayan, kentlerin yüksek yoğunluk bölgelerinden geçen, kavşakları olan ve kent özeğini yörekentlere bağlayan yol.

  -   -   -  

Anlamında AYOL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AYOL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AYRINTITASAR

Büyük ölçekli düzentasarın, bir toprak parçasında, bugünkü ve gelecek için önerilmiş yapıları ve bayındırlık etkinliklerini, taşınmazların sınırlarını, sokak ve anayol çizgilerini, ağaçları ve ağaç kümelerini gösteren, küçük ölçekteki özeti.

KELEZ

Ayol, hey, yahu*anlamında ünlem. Kertenkele. Hasta, cılız, zayıf. Büyümemiş, gelişmemiş. Bodur ağaç. Şaşkın. Verimsiz, kıraç toprak. Düşkün, zayıf. Gelişmemiş, kurumuş ekin.

SAPAH

Küçük yolların anayoldan ayrıldığı yer. Yol ayrımı.

HOY

Ayol anlamında seslenme ünlemi.

GÖĞÜMSÜREMEK

Yeşilliğe ve ota özlem duymak: Bahar geç geldi, ayol hayvanlar da göğümsüredi, biz de.

ÇENK

Arpı andıran, telli bir çalgı. Bakırın yeşil pası: Ayol bu kazanın çengi çıkmış, kalaylatsanıza.

YANGEÇİT

Düzgeçişli taşıt dolaşımını kentte belli bir bölgenin dışına çekmek amacıyla, o bölgeye teğet olarak geçirilen ve anayola iki ucundan bağlanan yardımcı yol.

GENYOL

Kent içinde taşıtların ve yayaların gelip geçmesine ayrılmış, geniş ve ağaçlıklı anayol.

İVERYOL

Anakentler arasında hızlı taşıt gidişgelişini sağlayan, yayalara kapalı, taşıt giriş çıkışıyla sık sık kesilmeyen, yerleşim yerlerinin dışından geçen, hız düşürmeyi gerektiren keskin dönüşleri bulunmayan, bir iki saatlik aralıklarla dinlenme ve benzin alma yerleri öngörülmüş, geniş ve birkaç şeritli karayolu.

ENGARI

Çok bilgili kadın: Ayol bu sizin çocuk engarı be.

YERBÖLÜMLEME

Genellikle tarımsal nitelikte olan belli bir toprak parçasının, kentin düzentasarısına ve bayındırım kurallarına uygun biçimde, anayolları ve yeşil alanları belirtilmiş yapı alanlarına adacıklara, küçük parçalara ayrılması işlemi.

AYYO

Ayol anlamında bir hitap.

CADE

Cadde. Arapça kökenli câdde: İşlek yol, anayol.

ULUYOL

İşlek, geniş yol, anayol. Hatay ilinde, Kışlak bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kastamonu kenti, İnebolu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

SAVACAK

1.Değirmen suyunu başka yöne çevirmek için oluk önüne konulan tahta. 2.Değirmen arkmdaki fazla suyun akması için açılan ikinci suyolu. 3.Genel su arkı, su anayolu. Değirmen suyunun yönünü değiştirmeye yarayan, bentlere konulan kapak. Değirmende çarka çarpan suyun yönünü değiştirerek durmasını sağlayan araç. Değirmen arkındaki fazla suyun dışarı akması için konulan oluk.

ORTAKALDIRIM

Sokaklarda ve özellikle anayollarda, yayaları taşıt dolaşımının çekincelerinden korumak için yol ortasına yapılmış, yol düzeyinden yüksekte yer alan durma ve geçme yeri.

AYU

Ayol anlamında bir hitap. Ayı. Doğrusu: ayi. bk. ayi.

ALTGEÇİT

Taşıtların ya da yayaların bir anayolun bir yanından öbür yanına, anayolu kullanmaksızın ve anayoldaki gidiş gelişi aksatmaksızın güvenle geçebilmelerini sağlayan ve anayoldan daha aşağı düzeyde bulunan geçit.

AYUŞAK

Ayol ve benzerleri anlamında bir hitap.

SAVAKBAŞI

Genel su arkı, su anayolu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük