Sonu AVAR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "avar" olan, toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. Sonu avar ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında avar olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde avar olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

YILDIRIMSAVAR

11 harfli kelimeler

ASALAKSAVAR, KARACANAVAR

10 harfli kelimeler

SİNEKSAVAR, BÖCEKSAVAR

9 harfli kelimeler

FÜZESAVAR, TANKSAVAR, UÇAKSAVAR, KARADAVAR, CANARAVAR, TÜLÜDAVAR

8 harfli kelimeler

ÇAHCAVAR, ÇAKCAVAR, HAYHAVAR, KASGAVAR, KASKAVAR

7 harfli kelimeler

CANAVAR, AYHAVAR, BARAVAR, ÇANAVAR, DALAVAR, DİLAVAR, KANAVAR, MATAVAR, MUNAVAR, SAMAVAR, ŞINAVAR

5 harfli kelimeler

DAVAR, GAVAR, HAVAR, KAVAR, NAVAR, ŞAVAR, TAVAR, YAVAR, ZAVAR

Bazı kelimelerin anlamları

AVAR

Kuzeydoğu Kafkasya'da, Dağıstan Federe Cumhuriyeti'nde yaşayan bir halk. III-V. yüzyıllar arasında Moğolistan'da, VI-IX. yüzyıllar arasında Orta Avrupa'da yaşamış bir halk.

KARADAVAR

Her yaştaki kıl keçisi veya kıl keçisi sürüsü.

ASALAKSAVAR

Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlıyı yok eden, antiparazit.

FÜZESAVAR

Saldırı nitelikli füzeleri etkisiz duruma getirmek amacıyla üretilen savunma sistemi.

KASGAVAR

Tandır dibine konulan düz taş.

HAYHAVAR

Yaygara, çığlık, imdat.

ÇAKCAVAR

Geveze, dedikoducu.

BÖCEKSAVAR

Evdeki zararlı böcekleri savıp öldürmekte kullanılan ve ilaç püskürten araç.

ÇAHCAVAR

Çene eklemlerindeki aksaklıktan dolayı hayvanın geviş getirmesine engel olan hastalık.

UÇAKSAVAR

Hava hedeflerine karşı kullanılan silahlara verilen genel ad.

TANKSAVAR

Tankları hedef olarak seçen ve onları etkisiz hâle getirmek için kullanılan silah.

KARACANAVAR

Domuz.

SİNEKSAVAR

Sinekleri savıp öldürmekte kullanılan ve ilaç püskürten sprey.

TÜLÜDAVAR

Koyun.

CANARAVAR

Kurt, canavar.

YILDIRIMSAVAR

Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya platin bulunan, 5-10 metre uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, yıldırımlık, yıldırım siperi, paratoner.

  -   -   -  

Anlamında AVAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CANAVARLAŞMAK

Canavar gibi davranmak. Korkunç, ürkütücü bir durum almak.

KIRKICI

Davarların yün veya kıllarını kırkan kimse, kırkımcı.

CANAVARLAŞMA

Canavarlaşmak işi.

AYLAKLIK

Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik.

APOTR

Yardımcı, koruyucu, havari.

DİSPEÇ

Bir ortak avaryada deniz kazasından sonra gemi, yük ve navlunla ilgili kimselerin uğradıkları zararların ve bunlar tarafından yapılmış olan masrafların nasıl, kimler tarafından ve ne oranda karşılanacağını belirlemek için yapılmış olan işlem. Deniz sigortası dilinde, ilgili tarafların ortak avaryada kendilerine düşen yükümlülükleri, paylarının önemi ölçüsünde ayrıntılı olarak belirten belge.

GÜRÜLTÜCÜ

Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci, kavaracı.

CANAVARCA

Canavar gibi. (canava'rca) Canavara uygun bir biçimde, canavarcasına.

ARKAÇ

Ağıl. Dağ sırtlarında davarların yatırıldığı düz, rüzgâr almayan kuytu yer.

KIRKI

Kırkma işi. Davarların yün veya kıllarını kırkmaya yarayan makasa benzer araç.

AVARCA

Avarların kullandığı dil. Bu dille yazılmış olan.

GÜRÜLTÜCÜLÜK

Gürültücü olma durumu, velvelecilik, kavaracılık.

AYLAKÇILIK

Aylakçı olma durumu. İşsizlik, avarelik.

HILTAR

Davar ve sığırların boyunlarına takılan ip veya kayış.

AYLAK

İşsiz, boş gezen, avare (kimse).

BESİCİ

Sığır, davar vb. hayvanları besleyerek semirten, satan kimse.

ENGEBE

Deprem, rüzgâr, sel vb. iç ve dış etmenlerin etkisiyle oluşan yayla, ova, koyak, çukur, dağ vb. biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, engebelik, arıza, avarız.

CANAVARLIK

Canavar gibi davranma.

HAVARİLİK

Havari olma durumu.

EJDERHA

Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejder, dragon.