Sonu ATİK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "atik" olan, toplam 100 adet kelime bulunmaktadır. Sonu atik ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında atik olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde atik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

MİKROANJİYOPATİK

15 harfli kelimeler

BAKTERİYOSTATİK, KARDİYOPNÖMATİK, KOKSİDİYOSTATİK, MONOSEMPTOMATİK, ORTOPANKROMATİK

14 harfli kelimeler

ANTİDEMOKRATİK, ANKİLOSTOMATİK

13 harfli kelimeler

ELEKTROSTATİK, EKSTRAHEPATİK, İDİOSİNKRATİK, KORDİPLOMATİK, MİKROBİSTATİK, POİKİLOSMATİK

12 harfli kelimeler

ARİSTOKRATİK, PARASEMPATİK, ASEMPTOMATİK, MONOKROMATİK, ORTOKROMATİK, PSİKOSOMATİK, UNSİNARİATİK, VAGOSEMPATİK

11 harfli kelimeler

HİDROSTATİK, PROBLEMATİK, AEROAKUATİK, AKİYAZMATİK, AKRONEMATİK, GLİKOSTATİK, HOMEOSMATİK, MİKROSMATİK, PANKROMATİK, PERİHEPATİK, SEMPTOMATİK, TRİKROMATİK

10 harfli kelimeler

BANKAMATİK, BÜROKRATİK, DEMOKRATİK, DİPLOMATİK, ENFORMATİK, KARİZMATİK, NÜMİSMATİK, SİSTEMATİK, HEMOSTATİK, HİPOSTATİK, İDİYOPATİK, KOLESTATİK, METASTATİK, VİROSTATİK

9 harfli kelimeler

AKROMATİK, ANTİPATİK, KİNEMATİK, MATEMATİK, PRAGMATİK, SİNEMATİK, TELEPATİK, TEOKRATİK, ADYABATİK, AKROBATİK, AMFİPATİK, ANASTATİK, BIÇKİATİK, HİPOBATİK, İDİOPATİK, İZOZMATİK, METABATİK, SİTOPATİK, TRAVMATİK

8 harfli kelimeler

ALİFATİK, AROMATİK, DOGMATİK, DRAMATİK, KROMATİK, LENFATİK, MAGMATİK, MEDYATİK, OTOMATİK, SEMPATİK, DERMATİK, GRAMATİK, LİMFATİK, OTAMATİK, PATPATİK, PNÖMATİK, SİLVATİK

7 harfli kelimeler

FANATİK, SİYATİK, ŞEMATİK, TEMATİK, EKTATİK, HEPATİK, SOMATİK

6 harfli kelimeler

PRATİK, STATİK

5 harfli kelimeler

PATİK, BATİK, FATİK, HATİK, KATİK, TATİK

4 harfli kelimeler

ATİK

Bazı kelimelerin anlamları

ATİK

Çabuk davranan, çevik. Eski, eski zamanla ilgili. Yuvasına alışmış, insancıl güvercin. Açıkgöz. Eski. Özgür, hür. Asil, soylu. Berrak, saf, değerli.

POİKİLOSMATİK

Vücut sıvısının ozmotik basıncını çevredeki suyunkine göre ayarlayabilen.

ANTİDEMOKRATİK

Demokrasiye aykırı olan.

BAKTERİYOSTATİK

Bakteriyi öldürülmeksizin büyüme ve üremesini yavaşlatma veya durdurma yeteneğine sahip olan. Bakteriyi öldürmeksizin büyüme ve çoğalmasını yavaşlatma veya durdurma özelliğine sahip olan. Bakterilerin üreme ve gelişmesini durduran veya önleyen. Bakteri hücrelerinin gelişmesini ve üremesini önleyen.

ORTOPANKROMATİK

Duyarkatı ortopankromatik olan film.

MİKROANJİYOPATİK

Mikroanjiyopati özelliklerine sahip, mikroanjiyopatiyle ilgili olan.

ELEKTROSTATİK

Elektriklenmiş cisimler üzerinde elektriği denge durumunda inceleyen fizik dalı. Elektrikle ilgili.

MONOSEMPTOMATİK

Bir belirtili.

ARİSTOKRATİK

Soylu erki ile ilgili.

İDİOSİNKRATİK

Özel durumla ilgili, özel duruma ait olan.

MİKROBİSTATİK

Üremeye engel olan maddelere verilen genel ad.

KORDİPLOMATİK

Bir yerde bulunan elçi ve elçilik görevlilerinin topluluğu.

ANKİLOSTOMATİK

Ancylostoma'ların neden olduğu.

EKSTRAHEPATİK

Karaciğerin dışında olan veya bulunan.

KARDİYOPNÖMATİK

Kalbe ve akciğerlerle, kalp-akciğer çalışmasıyla ilgili olan.

KOKSİDİYOSTATİK

Koksidiyostat.

  -   -   -  

Anlamında ATİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ATİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALKAN

Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.

ÇIĞIR

Çığın kar üzerinde açtığı iz. İz. Patika. Yeni bir biçim, yöntem veya yol.

ARİTMETİK

Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu, hesap. Matematikle ilgili.

BİYOELEKTRONİK

Moleküler biyolojinin hücrelerin yapısına giren moleküller arasında geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen bölümü.

BANKAMATİK

Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine.

ATKI

Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü, bürgü. Büyük yaba. Dokuma tezgâhlarında mekikle enine atılan iplik, argaç. Bazı kadın ayakkabılarında ve çocuk patiklerinde ayağın üstünden geçen, yandan iliklenen ince uzun parça. Kapı ve pencerelerin yapımında üst tarafa konan ağaç, taş veya beton destek, üst eşik.

AMALİERBAA

Matematikte dört işlem.

BAĞNAZ

Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik.

DEMOKRATİKLİK

Demokratik olma durumu.

BAĞNAZLIK

Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, bağnazca davranış, taassup, mutaassıplık, fanatiklik, fanatizm.

CEBİR

Zor, zorlayış. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu.

AROMALI

Hoş kokulu, aromatik.

DEMOKRATİKLEŞME

Demokratikleşmek işi.

ÇEVİK

Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik.

BROVNİNG

Namlusu 7,65 milimetre çapında olan otomatik tabanca.

DİFERANSİYEL

Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan bir dişli aygıt. Özellikle fonksiyonların değişmeleriyle ilgili matematik dalı.

BİLİŞİM

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

ÇALAK

Eline ayağına çabuk, atik, çevik. Eline ayağına çabuk, atik, çevik bir biçimde.

DARBE

Vuruş, çarpış. Birini kötü duruma düşüren, sarsan olay. Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.

BAĞINTI

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Görelik. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük