Sonu ARAMA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "arama" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. Sonu arama ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında arama olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde arama olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

THRİLLARAMA

10 harfli kelimeler

THEATARAMA

9 harfli kelimeler

AROMARAMA, CİRCARAMA, VİSTARAMA

8 harfli kelimeler

GABARAMA, KABARAMA

6 harfli kelimeler

KARAMA, TARAMA, YARAMA, BARAMA, GARAMA, HARAMA, MARAMA

5 harfli kelimeler

ARAMA

Bazı kelimelerin anlamları

ARAMA

Aramak işi, taharri. Sanığın yakalanması veya suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılmış olan araştırma işlemi.

THEATARAMA

1964 New York Dünya Sergisi'nde sunulan bir çember görüntülük işlemi.

THRİLLARAMA

Bir geniş görüntülük işlemi.

AROMARAMA

Amerikalı Charles Weiss'in 1959'da geliştirdiği, otuz bir çeşit kokuyu Stratonic adlı bir aygıt yardımıyla filmin görüntülerine uygun olarak salona dağıtan, sonra temizleyen kokulu film işlemi.

MARAMA

Havlu. Kadınların başlarına örttükleri dokuma bez. Arapça kökenli mahreme: Kadınların sokağa çıkarken başlarına örttükleri işlemeli geniş örtü. Mahrama, baş örtüsü.

GABARAMA

Köy kadınlarının feslerinin üzerine işlenmiş boncuklu kısım.

BARAMA

İpek kozası.

KABARAMA

Hindi : Kabaramanın etlisi yükseğe konar.

YARAMA

Yaramak işi.

TARAMA

Taramak işi. Balık yumurtası ile yapılmış olan bir meze türü. Gölgeleri yol yol ve çizgi çizgi olan (resim, harita).

GARAMA

Kara olay, üzücü olay.

CİRCARAMA

Bir çember görüntülük ve üçboyutlu işlemi. (Disney'nin piyasaya sürdüğü bu işlemde, başlangıçta 16 mm'lik on iki gösterici kullanılıyordu. Sonradan 35 mm'lik dokuz gösterici kullanılmaya başlandı. Bu göstericiler, silindir biçimindeki salonun bütün iç duvarını kapsayacak biçimde yan yana sıralanmış görüntüleri yansıtırlar. İzleyiciler bu görüntüleri, salonun ortasından izlerler).

KARAMA

Karamak işi.

HARAMA

Duvarı sağlamlaştırmak için taşların arasına konulan direk, hatıl. Tencere. harame : Ayakkabı altındaki dikiş yolu. (Ankara) harame : (Bor Niğde).

VİSTARAMA

ABD'de geliştirilen bir geniş görüntülük işlemi.

  -   -   -  

Anlamında ARAMA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARAMA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARAPSAÇI

Küçük, yuvarlak ve çok sık yeşil yaprakları olan, uzadıkça aşağı doğru sarkan bir tür süs bitkisi. Çözümlenemeyecek kadar karışık durum. Bir yerleşim planında genel olarak yeşil alanları belirtmek üzere girişik, eğri çizgilerle yapılmış olan bir tür tarama biçimi.

AZGIN

Azmış olan, azılı. Çok yaramaz (çocuk). Çabuk iltihaplanan, yarası hemen kapanmayan (ten). Coşmuş, taşmış. Cinsel istekleri aşırı olan. Gözü hiçbir şeyden yılmayan.

ALKARNA

İstiridye, midye, tarak vb. kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanılan, ağız kısmı demirden bir ağ.

AYRANCI

Ayran yapan ya da satan kimse. Karaman iline bağlı ilçelerden biri.

ARANILMAK

Arama işine konu olmak. Söz konusu olmak.

ATIK

Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. Atılmış, atılan. Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamı.

ARATMAK

Arama işini bir başkasına yaptırmak. Özletmek.

ATIL

Tembel. Etkisiz, işe yaramaz. Süreduran. İşsiz, aylak.

ARAYICI

Bir şeyi aramayı iş edinen kimse. İstenilen yıldızı teleskobun görüntüsü içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağlı, görüş alanı geniş olan küçük teleskop.

AKBALIK

Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılmış olan bir balık (Leuciscus). Akya balığı.

AYIKLAMAK

Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri ayırıp çıkarmak, temizlemek. Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak.

ARANMAK

Arama işine konu olmak. Kendi kendine bir şeyler aramak. İsteklisi bulunmak. Olumsuz, kötü davranışlarda bulunarak zor duruma düşmek. Eksikliği duyulmak. Şart koşulmak. Kendisine eş ya da sevgili aramak.

AYMAZLIK

Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gafillik, gaflet, dalgı.

ARAYIŞ

Arama işi.

AFACAN

Zeki ve yaramaz (çocuk).

AVUKAT

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. Gerekmediği hâlde başkasını savunan, onun adına konuşan kimse.

ARAŞTIRMAK

Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

AFACANLAŞMAK

Yaramazlaşmak, yaramaz, ele avuca sığmaz duruma gelmek.

AFACANLIK

Afacan olma durumu, yaramazlık.

BACAKSIZ

Bacağı olmayan. Bacakları kısa olan, kısa boylu, bodur. Yaramaz. Yaşından büyük işlere kalkışan çocuklara söylenen bir söz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük