Sonu ALUK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "aluk" olan, toplam 16 adet kelime bulunmaktadır. Sonu aluk ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında aluk olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde aluk olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

YALYAPALUK

8 harfli kelimeler

DUNYALUK, ĞATYALUK, HATYALUK, SEVDALUK

7 harfli kelimeler

ARKALUK

6 harfli kelimeler

ANALUK

5 harfli kelimeler

BALUK, ÇALUK, GALUK, HALUK, KALUK, LALUK, MALUK, SALUK

4 harfli kelimeler

ALUK

Bazı kelimelerin anlamları

ALUK

Eğer, semer, palan, hayvanın beline konulan eski çul. Yırtık, çok eski, partal (giyim eşyası, yatak yorgan). Alayım: Bu çiçeği ben aluk. Delidolu, aklına geleni yapan. Alık, aptal, sersem. Beslenememiş, cılız, hastalıklı hayvan. Minder. Aşık kemiği ve bu kemikle oynanan oyun.

YALYAPALUK

Eğri büğrü.

KALUK

Eski ayakkabı. Evlenmemiş, yaşlı kız. Ormandan, fundalıktan açılarak tarlaya eklenen yer.

SALUK

Hamam. At, eşek, köpek gibi hayvanlarda görülen bel hastalığı. Beli sakat binek hayvanı.

DUNYALUK

Kalıcı, baki.

HALUK

Temiz huylu, iyi ahlaklı. İyi ahlak sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.

LALUK

Bir şey bilmeyen. Dilsiz gibi konuşmayan, anlayışsız duran.

ĞATYALUK

Çöplük.

GALUK

Evlenmemiş kız. Güneş almayan yer. Kalıntı, geriye kalan şey. Evde kalmış kız.

ARKALUK

Hamal semeri, sırta yük alınacağı zaman konulan çul, çuval, keçe parçası, altlık.

ÇALUK

Kötürüm, inmeli, sakat. İçi boş fındık.

BALUK

Balık.

MALUK

Boyunduruk kayışının ucuna takılan ağaç çivi. Çarık dikmeye yarayan ucu sivri ağaç. Kolanı semer ya da eğere bağlamaya yarayan tahta makaralar. (Beyceli Fatsa Ordu).

SEVDALUK

Aşk, sevda.

ANALUK

Üvey anne. Ebe.

HATYALUK

Lağım.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük