Sonu ALU ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "alu" olan, toplam 17 adet kelime bulunmaktadır. Sonu alu ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında alu olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde alu olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

BAĞLAMALU, GAYMAGALU, KANDALALU

8 harfli kelimeler

ASILMALU

7 harfli kelimeler

CIRBALU, VARMALU

6 harfli kelimeler

ARKALU, BAHALU, MAYALU, PAŞALU

4 harfli kelimeler

PALU, BALU, ÇALU, HALU, SALU, TALU

3 harfli kelimeler

ALU

Bazı kelimelerin anlamları

ALU

Al, alıver: Şu taşı olu. Şaşma, korku bildirir ünlem. Âciz. Aşağı, geri, değersiz. Ahmak, aptal, sersem.

SALU

Su kabı, maşrapa.

VARMALU

Gitmeği gerektiren.

KANDALALU

Yeni doğuran atın, yeniden aygıra çekilerek gebe kalması.

BALU

Bağlı.

BAĞLAMALU

Bağlanması lâzım, zincirlik.

ARKALU

Kuvvetli, yardımcıları çok olan.

PAŞALU

Eskiden kadınların giydikleri yanları yırtmaçlı uzun giysi.

ÇALU

Çalı - çalu çilmek.

HALU

Ekmek. Halı.

PALU

Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri.

ASILMALU

Asılacak olan, asılması gereken.

BAHALU

Pahalı.

CIRBALU

Çok çocuğu olan.

MAYALU

Kalınca bir çeşit sac ekmeği.

GAYMAGALU

Kâğıt para kabı, cüzdan.

  -   -   -  

Anlamında ALU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ALU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BOZGEVEN

Yurdumuzda Erciyes dağında yetişen bir tür geven (Astragalus microcephalus).

DUBAR

Kefalgillerden, 30-40 santimetre uzunluğunda, eti lezzetli bir tür balık (Mugil cephalus).

BİLGİLİ

Bilgi sahibi olan, malumatlı, malumattar, malumat sahibi, haberli. Bilgiye dayalı bir biçimde.

SANDAL

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album). Sandalet. İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle yürütülen deniz teknesi.

ELMA

Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus). Bu ağacın kabuğu parlak, sert, kırmızı, sarı ve yeşil renkte, kokusu hoş, tadı ekşi veya tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli meyvesi.

BİLGİ

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.

SAKATLIK

Sakat olma durumu, malullük, maluliyet. Kaza, terslik. Yanlış, kusur, hata.

MALUMATSIZLIK

Malumatsız olma durumu.

SINCAN

Sakızlı bir tür dikenli çalı (Astragalus).

PELİKAN

Pelikangillerden, pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu (Pelecanus onocrotalus).

JALUZİSİZ

Jaluzisi olmayan.

BİLİNEN

Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

GEVEN

Baklagillerden, çok yıllık, bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan, dikenli bir çalı, keven (Astragalus).

BELLİ

Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr.

ETKEN

Etki eden şey, faktör. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.

JALUZİLİ

Jaluzisi olan.

MEÇHUL

Bilinmeyen, bilinmedik. Edilgen fiil, malum karşıtı. Bilinmeyen.

BİLGİSİZ

Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil. Aymaz.

KEFAL

Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renginde, beyaz etli bir balık, topbaş balık (Mugil cephalus).

PAÇOZ

Kefal türünden bir balık (Mugil cephalus). Uyumsuz, özensiz giyinmiş kimse. Fahişe.