Sonu ABSORBE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "absorbe" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu absorbe ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında absorbe olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde absorbe olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ABSORBE

Soğurma.

REABSORBE

Yeniden emilme.

  -   -   -  

Anlamında ABSORBE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ABSORBE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

POSTLARVA

Yumurta kesesini absorbe ederek dışarıdan beslenmeye başlayan larva.

SOĞURMA

Soğurmak işi, absorbe. Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı.

RADYOLUSEN

Röntgen filmi üzerinde hava ve gazla dolu organlar gibi yoğunluğu az olan ve X ışınlarını az absorbe eden dokuların koyu-siyah renkteki görüntüsü.

SOĞURMAK

Bir madde, bir sıvıyı içine çekmek. Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek, absorbe etmek.

FOTOSİSTEM

Fotosentetik hücrelerde, ışık absorbe eden pigmentlerin işlevsel bir seti ve onun tepki merkezi.

SİTOFOTOMETRİ

Hücre elemanlarının spesifik boyalarla boyanması ya da boyanmaması durumunda ışığı absorbe etmesi esasına dayanan, mikroskop ve spektroskop aracılığıyla hücredeki maddelerin nicel (kantitatif) olarak tayini.

ELÜSYON

Kromatografi işlemi ile, bir maddeyi, durgun ve hareketli sıvı fazlar arasındaki dağılma farkına dayanarak adım adım yürüterek başka maddelerden ayırma işlemi. Bir maddeyi bir adsorban üzerinde tutulmuş karışım içinden uygun çözücülerle yıkayarak ekstre etmek veya kramotografik olarak ayırma işlemi örneğin, kimyada bir enzimin absorbentinden ayrılması.

SOĞURULMAK

Soğurma işi yapılmak, absorbe olmak.

RADYOPAK

X ışınlarını geçirmeyen veya absorbe eden metal veya kemik dokusunun röntgen filmi üzerindeki beyaz renkteki görünümü.