Sonu AHİT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ahit" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ahit ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ahit olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ahit olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ABDÜLVAHİT

7 harfli kelimeler

MÜCAHİT, MÜŞAHİT, ŞEVAHİT, OSSAHİT

5 harfli kelimeler

LAHİT, ŞAHİT, VAHİT, ZAHİT, CAHİT, NAHİT

4 harfli kelimeler

AHİT

Bazı kelimelerin anlamları

AHİT

Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant. Devir, zaman. Antlaşma.

ŞEVAHİT

Şahitler, tanıklar.

MÜCAHİT

Kutsal ülküler uğruna savaşan kimse, alperen.

ZAHİT

Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse).

MÜŞAHİT

Gözlemci.

NAHİT

Düz taş. Zühre, Venüs gezegeni. Ar. Ergenliğe erişmiş.

OSSAHİT

Hemen, anında.

CAHİT

Çok çalışan, çaba gösteren kimse.

ABDÜLVAHİT

Tek ve eşsiz olan Tanrı'nın kulu.

VAHİT

Bir, tek.

ŞAHİT

Tanık.

LAHİT

Duvarları taş ya da tuğladan, üstü taş bir kapakla örtülü mezar. Taş veya mermerden oyma mezar.

  -   -   -  

Anlamında AHİT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AHİT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AHAT

Kendi kendine verilen söz, ahit ; Kızımı vermede ahatımı yerine getirdim. Kastamonu şehrinde, Azdavay belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Uşak ili, Banaz ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

PAZARLOH

Ahitleşme.

DANIK

Şahit, tanık. Karışık, dağınık.

ANTLAŞMAK

Antlaşma yapmak, ahitleşmek.

AND

yemin. -içmek: yemin etmek. Yemin, ahit, söz verme.

KOYTAN

Etkili, dokunaklı, acıklı, içli (ses, şarkı vb.). Mezarın iç kısmının köşesi. Dairemsi köşe. Dağın çıkıntılı yeri. Mezarın bir yanındaki yarık, lahit. Dağ bucağı.

TANIK

Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit. Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit.

HERPESVİRÜSLER

Sığırların enfeksiyöz rinotrahitisi/enfeksiyöz püstülervulvavajinitisi, yalancı kabarcıklı deri hastalığı, yalancı kuduz ve koriza hastalığı virüsleri gibi virüslerin yer aldığı ve pek çoğu enfekte ettiği konakta daimi enfeksiyonlara yol açan çift iplikli DNA'ya sahip, yaklaşık 150 nm büyüklükte ve zarflı virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Herpesviridae.

ANTLAŞMA

İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, ahitleşme, pakt. Bu durumu belirten belge.

ANT

Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin, kasem. Kendi kendine söz verme, ahit.

ALPEREN

Derviş. Mücahit.

TANIKLIK

Tanık olma durumu, şahitlik, şehadet. Tanığın yaptığı iş, şahitlik, şehadet.

MÜCAHİTLİK

Mücahit olma durumu.

GÖZLEMCİ

Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit. Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasıt. Teleskop. Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genel olarak söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit. Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse.

ANDLAŞMAK

Karşılıklı yemin etmek, ahitleşmek.

ARDALAMADAN

Arkadan arkaya, habersiz, sezdirmeden: Ardalamadan beni şahit yazmışlar.

ZAHİTLİK

Zahit olma durumu.

ŞAHAT

Tanık. İki kaya arasındaki boşluk. Şahit. Güçlü, güzel cins at, atların şahı.

LEHD

Arapça kökenli lâhd: lahit.

BİRİM

Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.