Sonu V ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "v" olan 7 harfli toplam 28 adet kelime bulundu. Sonu v harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında v harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KUKUMAV

Kukumav kuşu. Baykuş. Baykuşgiller (Strigiformes) takımının, baykuşgiller (Strigidae) familyasından, Türkiye'de her mevsim görülen, seyrek ağaçlı tarlalarda, meyve bahçelerinde, açık ormanlarda, yarı çöl ve kayalık bölgelerde yaşayan, böcek, küçük memeli, bazen de kuş, sürüngen ve kurbağalarla beslenen yerli bir kuş. (Athene noctua) Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının baykuşgiller (Strigidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 22 cm. Sırt tüyleri kahverengidir. Kuzey Asya, Avrupa ve Kuzey Afrikada bahçelerde yaşar.

OTOKLAV

Vida ve cıvatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap. Laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan her türlü araç ve gereci mikropsuzlaştırmak için kullanılan basınçlı buhar kazanı. Sterilizasyon için kullanılan, sıcaklık ve basınca dayalı sıkı kapaklı çelik alet. Sterilizasyon için kullanılan, basıncı ve/veya sıcaklığı ayarlanabilen yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı alet. Çoğunlukla 1 atmosfer basınç altında 121 ºC sıcaklık elde edilerek buharla laboratuvar ve hastane nesnelerinin sterilizasyonunu sağlayan alet.

ÇANTIEV

Duvarları birbirine geçme, kalın tahtalardan yapılan ev, yapı.

BARINAV

B kümesi X ilingesel uzayında bir barınak olduğunda, heriçin f (b) = b koşulunu sağlayan f : sürekli işlevi.

İNVAZİV

Bir mikroorganizmanın bir konağa girme, orada gelişebilme ve konağın vücudunda yayılarak üreme yeteneği.

KAPANAV

Bir çeşit kara avı.

ONURSEV

"Onurlu olmayı sev" anlamında kulanılan bir isim".

ÇANDIEV

Duvarları birbirine geçme, kalın tahtalardan yapılan ev, yapı.

YURTSEV

"Ülkeni sev" anlamında kullanılan bir isim".

DİNÇSAV

Gücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.

ÜSGÜLAV

Sobe, uzun soğan.

KARAÇAV

Ekin saplarını taşırken kağnı ya da arabalarda okla, köpler arasına konulan parmaklık. Yüksek çardak. Duvarcı iskelesi. Yıkılacak duvarlara yapılan destek. İp. Sap çekme arabasının köşe kısımlarındaki uçları çatallı dört direği ikişer ikişer birbirine bağlayan iki uzun değnek. (Apsarı Aksaray Niğde). Duvarcı ve sıvacı iskelesi.

TIŞIRUV

Kadın, hanım.

GEZEREV

Bir binite ya da yüklete bağlanarak çekilen, içinde, aşlığı, ayakyolu bulunan ve günlük yaşamın gerektirdiği öteki kolaylıklar da sağlanmış olan bir tür kurma konut.

ACERTAV

Yeni sökülmüş tarlanın ilk ekim tavı.

GÖRKSEV

"Güzeli, güzelliği sev" anlamında kullanılan bir isim".

BİTÜREV

Tamamen, hepsi, tümden.

EŞİŞLEV

x ile y dilemsel iki dikler açı olduklarında f(x) =g(y) eşitlliğini gerçekleyen f, g üçgenölçüsel işlevlerinden biri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük