Sonu V ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "v" olan 7 harfli toplam 28 adet kelime bulundu. Sonu v harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında v harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BORATAV

Fırtına gibi hızlı olan kimse.

TOLKŞOV

Söz gösterisi.

GÖRKSEV

"Güzeli, güzelliği sev" anlamında kullanılan bir isim".

GÖÇEREV

Taşınır ev, çadır, yurt, oba.

DİNÇSAV

Gücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.

ÜSGÜLAV

Sobe, uzun soğan.

YURTSEV

"Ülkeni sev" anlamında kullanılan bir isim".

BİTÜREV

Tamamen, hepsi, tümden.

İNVAZİV

Bir mikroorganizmanın bir konağa girme, orada gelişebilme ve konağın vücudunda yayılarak üreme yeteneği.

OTOKLAV

Vida ve cıvatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap. Laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan her türlü araç ve gereci mikropsuzlaştırmak için kullanılan basınçlı buhar kazanı. Sterilizasyon için kullanılan, sıcaklık ve basınca dayalı sıkı kapaklı çelik alet. Sterilizasyon için kullanılan, basıncı ve/veya sıcaklığı ayarlanabilen yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı alet. Çoğunlukla 1 atmosfer basınç altında 121 ºC sıcaklık elde edilerek buharla laboratuvar ve hastane nesnelerinin sterilizasyonunu sağlayan alet.

ÖZİŞLEV

Özel bir denklemi, belirli sınır koşulları içinde sağlayan işlevler kümesinin öğeleri.

KARAÇAV

Ekin saplarını taşırken kağnı ya da arabalarda okla, köpler arasına konulan parmaklık. Yüksek çardak. Duvarcı iskelesi. Yıkılacak duvarlara yapılan destek. İp. Sap çekme arabasının köşe kısımlarındaki uçları çatallı dört direği ikişer ikişer birbirine bağlayan iki uzun değnek. (Apsarı Aksaray Niğde). Duvarcı ve sıvacı iskelesi.

ACARTAV

Tarlanın şubat-mart ayları içindeki sürülme tavı, zamanı. Tam tav. Yeni sökülmüş tarlanın ilk ekim tavı. İnsanların en güçlü oldukları delikanlılık ve olgunluk çağı.

KUKUMAV

Kukumav kuşu. Baykuş. Baykuşgiller (Strigiformes) takımının, baykuşgiller (Strigidae) familyasından, Türkiye'de her mevsim görülen, seyrek ağaçlı tarlalarda, meyve bahçelerinde, açık ormanlarda, yarı çöl ve kayalık bölgelerde yaşayan, böcek, küçük memeli, bazen de kuş, sürüngen ve kurbağalarla beslenen yerli bir kuş. (Athene noctua) Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının baykuşgiller (Strigidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 22 cm. Sırt tüyleri kahverengidir. Kuzey Asya, Avrupa ve Kuzey Afrikada bahçelerde yaşar.

ÇANDIEV

Duvarları birbirine geçme, kalın tahtalardan yapılan ev, yapı.

ÇANTIEV

Duvarları birbirine geçme, kalın tahtalardan yapılan ev, yapı.

GARAÇAV

Kağnı arabasının arkasını uzatmak için konulan uzun tahtalar, kop.

GENÇSAV

Yeni düşüncelere sahip kimse.