V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 6 harfli toplam 239 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VARRIM

Varırım.

VİREMİ

Kan dolaşımında virüs bulunması. Virüslerin serbest veya hücreyle iştirakli olarak kanda bulunmaları.

VARISI

Tümü. Hepsi, mevcudu.

VARRIH

Varırız.

VANDAL

Miladın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir Doğu Germen halkı. Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan, bunların değerini bilmeyen kimse veya topluluk.

VARSIL

Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.

VİBRİO

Gram negatif, fakültatif anaerop, düz veya virgül biçiminde hareketli bir bakteri cinsi.

VODVİL

Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürü. Meyhanelerde söylenen neşeli, alaylı, taşlamalı şarkı.

VAZGİZ

Bir hat üstünde gidip gelen taşıt. Kırık çizgi, zikzak.

VAHDET

Bir olma, tek olma, birlik, teklik.

VEDİDE

Dost, arkadaş.

VAFTİZ

Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılmış olan kutsal işlem.

VERKAÇ

Futbol, hentbol ve basketbolda topa sahip oyuncunun yakındaki bir arkadaşına pas verip boş bir alana kaçarak tekrar topu alması.

VESİGE

Arapça kökenli vesika: vesika.

VOLTAN

Delik çarığa boydan boya konan gön parçası. Çapulada, saya ile köseleyi birbirine tutturan dikiş.

VARDAR

Yayla çorbası. Yugoslavya ve Yunanistan'da Selânik körfezine dökülen ırmak.

VOYNUK

Savaş zamanı ordunun ve yüksek komutanların atlarına bakan, barışta da hasahır ve çayır hizmetlerinde çalıştırılan, Hıristiyanlardan, özellikle Bulgarlardan oluşturulan bir sınıf asker.

VERESİ

Veresiye.

VİLLİN

Bağırsak mikrovillüslerinin iskeletinde aktin ipliklerini birbirine bağlayan, sitoplâzmada oluşan stres ipliklerinin yapısına giren yardımcı proteinlerden, başlık proteinlerinden biri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük