V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 6 harfli toplam 239 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VEJSİZ

Anlamsız söz için.

VURMAK

Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak. Batıcı veya kesici cisimleri saplamak, kakmak. Olumsuz yönde etkilemek. Sırtına, omzuna yerleştirmek. Takmak, koymak, bağlamak. Ses çıkarmak için bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca çarpmak. Bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. İçki içmek. Olduğundan başka biçimde görünmek. Kadeh tokuşturmak. Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. Silahla yaralamak, öldürmek. Etkisi bir yere kadar uzanmak. Hızla çarpmak. Çıkmak. Herhangi bir biçimde haksız yoldan para almak, soymak. Hızla değmek, çarpmak. Uygulamak, basmak, koymak. Manevi olarak yaralamak. Piyango vb. çıkmak, isabet etmek. Kalp, vuru durumunda olmak, çarpmak. Desteklemek, dayamak. Dokunmak, hasta etmek. Üzerinde görünmek, üzerine düşmek, yansımak, aksetmek. Sürmek. Duyulmak, hissedilmek. Tavla oyununda pulu kırmak. Amaçladığı şeye rast getirmek. Çarpma işlemini yapmak. Soğuk, dolu vb. ürünlere zarar vermek. Bağlama, ilişkilendirmek.

VASKAL

Arıyı, oğul verme sırasında, konduğu daldan almak için kullanılan sepet. Çok sık: Dal vaskal gibi elma tutmuş.

VEHLEM

Merhem, em.

VAKUOL

Ökaryot hücrenin stoplazması içinde sıvı, hava veya kısmen sindirilmiş besin kapsayan tek zarla çevrili boşlukların her biri, koful.

VESİKA

Belge.

VURUCU

Silah attığında hedefini vuran. Etkileyici.

VİLADİ

Doğuştan (olan).

VERMİN

Hayvanlarda görülen ektoparazitlerin tümüne birden verilen ad.

VİNYET

Bir kitabın sayfalarını süsleyen başlık, süslü harf gibi motif.

VARYOS

Balyoz.

VERMİS

Solucan. Beyinciğin üst ortasında, önden arkaya doğru uzanan kabartı.

VASILA

Erişen, ulaşan, kavuşan.

VİRGÜL

Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı (,).

VIJJIH

Sulu hayvan dışkısı.

VEHDET

Arapça kökenli vahdet: vahdet; Vahdettin.

VIRVIR

Usanç verici söz.

VİKONT

Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı.

VASITA

Araç. Aracılık. Aracı. Taşıt.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük