V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 6 harfli toplam 239 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VİDVİD

Atmaca.

VAHİBE

Bağışlayan, bağışlayıcı.

VAZYET

Vaziyet, durum.

VİLLÜS

Hücre yüzeyinin dışarı doğru oluşturduğu sitoplâzma uzantıları. İnce bağırsağın iç yüzeyinde bulunan ve sindirilmiş besinin emilmesini sağlayan, emme yüzeyini genişleten sayısız küçük uzantılar. Koryon üzerinde besinin embriyoya geçtiği çıkıntılar. Bitkilerde epidermis üzerindeki ince, düz uzantılar. İnce bağırsağın iç duvarında bulunan ve besinin emilmesine yarayan sayısız, damarlı küçük çıkıntıların herbiri.

VELETE

Kavgada, gürültü patırtıda, kötülük yapmada yoldaş: İt, itin veletesidir.

VIZMAK

Oyunbozanlık etmek, caymak.

VERANE

Virane. Virane, yıkık, köhne.

VAFTİZ

Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılmış olan kutsal işlem.

VAKAKA

Kurbağa.

VERKER

Görkemli, gelişmiş.

VURGUN

Kolayca ve haksız ele geçen kazanç. Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık, meftun. Çok derinlerdeki suyun basıncı dolayısıyla iki akıntı arasında sıkışıp kalma, düzenli hava alıp verememe, birden su yüzüne çıkma vb. durumlarda dalgıcın uğradığı inme veya ölüm. Silahla yaralanmış olan. Sıcak, soğuk, dolu vb. etkilerle ürünlerde görülen zarar.

VESAİR

Diğer.

VİCDAN

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

VELHEM

Merhem, em.

VAKKAS

Savaşçı, okçu.

VİJDAN

Arapça kökenli vicdân: vicdan.

VERŞAN

"Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol" anlamında kullanılan bir isim".

VESSÜZ

Yersiz konuşan, patavatsız.

VOLTAJ

Gerilim.

VIZLAK

Ağustos böceği.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük