V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 6 harfli toplam 239 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VIZZIK

Sivrisinek. Tatarcık. Sigara artığı, izmarit. Kağnıda okun boyunduruğa bağlandığı yer. Yaramaz, kötü. Tuzağa yakalanan köpeğin çıkardığı ses.

VOVOLA

Çocuk dilinde yumurta.

VİRİSE

Verir ise.

VAHŞET

Yabani, vahşi olma durumu. Issızlık, yalnızlık. Korku, ürküntü.

VELLUM

Üzerine yazı yazılan yumuşak, çok iyi işlenmiş deri. (Genel olarak dana derisi.).

VERMEK

Üzerinde, elinde ya da yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Sahip olmasını sağlamak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Herhangi bir duruma yol açmak. Tespit etmek. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Kazandırmak, katmak. Doğurmak. Ondan bilmek, atfetmek. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Ödemek. Ayırmak, harcamak. Bırakmak veya bağışlamak. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Yaymak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Dayamak. Satmak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak.

VEBALI

Vebaya yakalanmış olan.

VERVEÇ

Örtü.

VEYAUT

Veyahut.

VAŞŞAH

Vaşak.

VERESİ

Veresiye.

VILLIK

Bulgur. Alaycı.

VALLIH

Varlık.

VUZERA

(Tek başına kullanılmaz)// vezir vuzera: devlet erkânı.

VEZİKA

Kese, torba.

VİRYON

Nükleik asit ve protein kılıfından oluşan tam bir virüs partikülü. Virion. Enfekte etme yeteneğine sahip veya etkin olan tam virüs.

VAZİKA

Vesika.

VERONE

Yarım akıllı.

VASSAF

Niteliklerini bildirerek anlatan veya öven.

VİLLUS

Sarkan saç veya püskül, kıl demeti, kılsı çıkıntı, parmak biçimindeki küçük çıkıntılar. (Lât.villus=kaba kıl):İnce bağırsağın iç duvarında bulunan ve besinin emilmesine yarayan sayısız, damarlı küçük çıkıntıların herbiri.