Sonu R ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 3 harfli toplam 116 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SUR

Kale duvarı. Uğur, alın yazısı, talih. Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri.

ÇAR

Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan. Çarşaf, siyah üstlük. Bel bağı. Süt süzmeye yarayan aygıt. Tartı. Saman sepeti. Bozuk para. Memeli hayvanların kızgınlık zamanlarında ve doğumları yaklaşınca dişilik organlarından akan sıvı. Dört. Baş örtüsü. Yazma, tülbent gibi baş örtülerinin genel adı. Rus imparatorlarına verilen san. Oğlan evine giden gelinin, vücuduna sarılan örtü. (Çukurören Güdül Ankara). Başörtüsü. (Hüyüklü, Yağcılar Yalvaç Isparta) (car) : (Yeşilköy Gelendost Isparta) (çargat) : (Küllük Iğdır Kars) (çarpı) : (Köke Gelendost Isparta) (çarpu) : (Gücüllü Yalvaç Isparta). Baş örtüsü, çarşaf.

BOR

İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak), borak. Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit element (simgesi B). Niğde iline bağlı ilçelerden biri.

GAR

Demir yolu ile yolculuk edenlerin gereksinimlerinin geniş ölçüde karşılandığı büyük tren istasyonu.

BER

Davar sağılan yer, ağıl. Davarın sağılma zamanı. Koyunların sıra halinde sağılması.

ÇÖR

Bir çeşit hayvan hastalığı, sığır vebası. Tuzlu. Küçük yara, bere. Mısır sapı. Şeytan. Yabani ahlatın dikeni. Mısırın biçildikten sonra toprakta kalan kısmı.

ÇÜR

Balı alınmış petek. Sarışın, açık sarı renkli. Öküzün erkeklik organından sızan madde.

DER

Diğer. Ter. Granülsüz endoplazmik retikulum.

SIR

Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik. Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem. Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. Aklın erişemediği, açıklanamayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem. Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka.

TAR

Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü.

SİR

Sır. Sığır. Su. Gülünç, eğlenceli. Halkalı solucanların solunum ve çiftleşme aygıtı. Denizlâlelerini zemine bağlayan sap şeklinde uzantı. Bazı yassı solucanlarda ve yumuşakçalarda penis görevi olan organ. Böceklerin bacak, anten gibi organlarında bulunan saç şeklindeki yapılar. Barnakların tüylü beslenme yapıları. Eskiden Avrupa'da kimi derebeylerine verilen san. İmparator ve krallara seslenirken kullanılan saygı sanı.

VER

Çapalama, ayıklama: Ver zamanı geçiyor, bostana bakamadım.

FAR

Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği. Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün.

GÜR

Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran. Bol, verimli, feyyaz.

CER

Çekme, sürükleyerek götürme.

DAR

İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk. Yetersiz. Yurt. Güçlükle, ucu ucuna, ancak. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro. Sıkıntılı. Az, elverişsiz, sınırlı. Ev.

SER

Baş, kafa. Başkan, reis. Limonluk.

AER

Granülsüz endoplazmik retikulum.

CÜR

Çelik ve aşık oyunlarında sınırlandırılan yerin dışı.

ŞUR

Söz sohbet. Tuzlu. Verimsiz. Sabanın elle tutulan bölümünün tutturulduğu dik ağaçlar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük