R ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "r" olan, 8 harfli toplam 185 adet kelime bulunmaktadır. r harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu r harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RANDIMAN

Verim.

RUHDUYUM

Sesleri ruhsal etkileri açısından inceleyen bilim dalı; ruhsal ses bilimi.

ROTUNDUS

Yuvarlak.

RETİNULA

Böceklerde bileşik gözün ommatidyumunun en iç tarafında bulunan uzun fotoreseptör hücre tabakası.

RENOPATİ

Böbrek hastalığı.

RİZEKENT

Erzurum kenti, Ovacık bucağına bağlı bir yer.

REZELEME

Rezelemek işi.

REGİONES

Yerler, bölgeler.

REPLİKAZ

DNA sentezinde ve bazı virüslerin RNA kopyalanmasında olduğu gibi nükleik asitlerin kopyalanmasında görev yapan enzimlerin genel adı. Bir molekülün kendini eşlemesinde görev alan enzim.

RADİALİS

Döner kemiğe ait, döner kemikle ilgili olan.

REPLİKOM

Kromozomun bağımsız olarak çoğalabilen parçası. Replikasyon ünitesi.

RASPALIK

Çıtalardan yapılmış bahçe kapısı. (Gökmenler, Çatak, Gedikli, Kızılağaç Saimbeyli Adana).

RHİNİDAE

Kelergiller.

RABDOSÖL

Kese şeklinde basit midesi olan küçük türbelar yassı solucanlar.

REPTİLİA

Sürüngenler.

RASTLANI

Denemelerin yansız olması koşuluyla, salt olasılık ya da rastlantı ilkesine göre gerçekleşeceği varsayılan durum ya da sonuç.

RAHMANCA

Edirne şehrinde, Meriç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

REDEVANS

Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık.

RÜKÜŞLÜK

Rüküş olma durumu.

RAKKASLI

Sarkacı olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük