Sonu İ ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 6 harfli toplam 1641 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FİLARİ

İnvolukrumu meydana getiren pulsu yaprakların her biri.

YEMENİ

Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent. Bir tür hafif ve kaba ayakkabı.

MİLADİ

Milada dayanan, milatla ilgili olan.

ELERKİ

Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal -ekonomik özellikleri ne olursa olsun bütün yurttaşların eşit sayıldığı toplumsal örgütleniş biçimi.

ÖNBESİ

Amino ekşitlerinden yapılmış dirilçoğuz özdeciği.

CİLTLİ

Ciltlenmiş olan.

PİLEKİ

Mısır ekmeği pişirilen, toprak ya da taştan yapılmış yuvarlak tepsi gibi kap.

KUKUDİ

Baykuş.

YAVEŞİ

Huysuz hayvanlara nal çakılırken burunlarına takılan ağaç kıskaç.

ÖĞSEĞİ

Ucu yanmış odun parçası. Yarı yanmış odun parçası.

ZEVKLİ

Beğenilen, hoşa giden. Beğenisi olan (kimse).

NİTESİ

Ne suretle, ne şekilde, nasıl, ne türlü.

AKAPNİ

Hipokapni.

ÖNDANİ

Önündeki.

NEŞELİ

Sevinçli, keyifli, şen, pürneşe. Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde.

ASEPSİ

Özellikle tıpta kullanılan araç gereçleri ilaç kullanmadan yalnız ısı yardımı ile mikroptan arındırma işi.

ENDAKİ

Elindeki.

PORÇHİ

Çalı süpürgesi.

SÜZENİ

Kasnağa gerilmiş kumaşa iğne veya tığla yapılan bir tür nakış.

HURUFİ

Hurufiliğe mensup olan kimse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük