İçinde J geçen 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "j" olan 13 harfli toplam 76 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde j harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu j harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında j harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖSTRONJİLİDOZ

Eustrongylides cinsi nematotların balıkların vücut boşluğunda ve kaslarında kistlere neden olan bir hastalık.

ANJİYOKERATOM

Subepiteliyal dermis, membrana nikitans ve konjunktivanın lamina proprisındaki damar endotellerinden köken alan, genellikle köpeklerde görülen iyicil tümör.

EPİDEMİYOLOJİ

Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının incelenmesi. Hastalıkların nedenlerini, görülüş oranlarını, yayılışlarını, hastalıklara karşı önlem ve korunma yollarını inceleyen bilim dalı. Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, yaralanma ve öteki sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı, salgın hastalıklar bilimi. Veteriner hekimlikte genellikle epizotiyoloji kavramı kullanılırken, beşeri hekimlikte epidemiyoloji kavramı kullanılmaktadır.

HİDROJENASYON

Doymamış yağ asitlerindeki çift karbon bağına hidrojen katılmasıyla aynı karbon atomuna sahip doymuş yağ asitlerinin elde edilmesi.

AMBALAJSIZLIK

Ambalajsız olma durumu.

PARAPSİKOLOJİ

Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama, geleceği görebilme vb. olayları inceleyen ruh bilimi.

PARAZİTOLOJİK

Asalak bilimsel.

JİNEKOLOJİKAL

Jinekolojiyle ilgili olan.

MALARYALOJİST

Malarya konusunda söz sahibi birey.

FİZYOPATOLOJİ

Hastalığın organ veya sistemde oluşturduğu görev bozukluklarını konu alan bilim dalı, patofizyoloji.

SEROHEMORAJİK

Hem serum hem de kandan oluşmuş, bu niteliği gösteren.

PARAZİTOJENİK

Parazitlerin neden olduğu.

MİKROBİYOLOJİ

Mikropları konu alan bilim dalı.

RÖPORTAJCILIK

Röportajcının işi.

LİMNOBİYOLOJİ

Durgun sulardaki canlı organizmaları inceleyen bilim dalı.

EMBRİYOLOJİST

Yumurtanın döllenmesi için gerekli olan koşulları sağlayan, ileri derecede laboratuvarlarda eğitilmiş, aynı zamanda embriyonun büyümesi, gelişmesi, olgunlaşması ve korunması hususunda uzmanlaşmış kişi.

ANTROPOLOJİZM

İnsanı, doğanın en üstün ürünü olarak gören, insanın bütün temel özelliklerini doğal kökenine dayandırarak açıklayan ve insanı yalnızca materyalist ve biyolojik bir açıdan ele alıp doğanın bir parçası olarak değerlendiren felsefi görüş.

PALEONTOLOJİK

Taşıl bilimsel.

HELMİNTOLOJİK

Kurt bilimi ile ilgili.

SANTRİFUJLEME

Çok hızlı döndürmeyle, katıları sıvılardan veya yoğunluk farkından yararlanarak sıvıları birbirinden ayırma tekniği.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük