Sonu EK ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ek" olan 9 harfli toplam 2107 adet kelime bulundu. Sonu ek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GÖÇERTMEK

Bir şeyin çökmesine sebep olmak.

YÜĞSÜNMEK

Yüksünmek, işten kaçmak. Küçük, değersiz görmek. Kıskanmak.

ÖGÜRSEMEK

Dişi sığır çiftleşmek istemek.

GÜNİLİMEK

Yabancılamak: Çocuk mektebi güniliyor.

ALEFLEMEK

Alevlemek, yakmak, tutuşturmak, ateşe vermek.

GÜMRENMEK

Homurdanmak, kendi kendine konuşmak. Çocuk konuşma taklidi yapmak. Ağıt söylemek. Hayvan homurdanmak, bağırmak. Yavaş sesle şarkı mırıldanmak. İnleyerek söylenmek. Kendi kendine mırıldanarak türkü, ağıt söylemek.

SİNEMATEK

Sinema filmlerinin sanat, eğitim ve genellikle kültür amaçları göz önünde tutularak toplandığı, korunduğu yer veya kurum.

ÜSGELTMEK

Yükseltmek.

SÜGÜLEMEK

Kargılamak, süngülemek.

SİNNENMEK

Gizlenmek, saklanmak. Gizlenmek.

EVÜTLEMEK

Toplamak: Yere dökülen mısırı evütledi. Öğütlemek.

HAKKETMEK

Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oymak. Yazı ve şekilleri kazıyarak silmek.

ESİKLEMEK

Tökezlenmek, sendelemek, ayağı kaymak, ayağı sürçmek. Bir kimsenin eksiğini bulmak.

GEBERTLEK

Kaynar küllü suda iyice haşlanmayıp şişerek kalan ve böylece kuruyan üzüm tanesi.

YEĞNİLMEK

Hafiflemek.

GÖRDÜRMEK

Görme işini yaptırmak. Bir işi başkasına yaptırmak.

ÇEMKİNMEK

Karşı gelmek, sert cevap vermek. Köpek, olduğu yerde kesik kesik havlamak.

KEPİZİMEK

Yorulmak.

HÜRPÜTMEK

Sıcak kahve, çay ve benzerleri şeyleri ses çıkartarak içmek.

FETHETMEK

Bir yeri veya ülkeyi savaşarak almak, ülke açmak. Herkesin takdirini, övgüsünü kazanıp kendine hayran bırakmak.