Sonu AR ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ar" olan 5 harfli toplam 469 adet kelime bulundu. Sonu ar ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ar olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ar olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RADAR

Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genel olarak uçak ve gemilerde kullanılan cihaz. Trafik polisleri tarafından kullanılan, taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt. İçgüdü, seziş.

SAHAR

Seher. Belki, olasılıkla: Bunu sahar o yapmış. Mangal. Alnı ak lekeli hayvan. Hayvanların alnındaki aklık.

BURAR

Mengenenin sap kısmı. (Üreyil Kütahya).

NAĞAR

Pullukla kenarlarından sürülmeye başlanan tarlada iki yanın birleşmesiyle ortada kalan çukurluk.

IMBAR

Üvendirenin ucuna çakılan küçük çivi.

ZAGAR

Yaşlı hayvana yedirilen kırılmış arpa. Küçük köpek. Tazı. Bodur, bacaksız. Köpek yavrusu. Kısa boylu kimse.

PUHAR

Pınar, çeşme. Pınar.

EGYAR

Ağyar, başkaları.

KOBAR

Meşe ağacı. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kefalgiller (Mugilidae) familyasından, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan bir tür. İlarya balığı. (Mugil saliens), Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kefalgiller (Mugilidae) familyasından bir balık türü. Akdeniz ve Karadenizde yaşar.

CIDAR

Sakat. Çatlak.

GUGAR

Ağaçların tepelerindeki meyveleri toplamaya yarayan sopa.

DULAR

Çocuk beşiğine konulan şilte, yatak.

ŞAPAR

Çingene çocuğu.

ÇIDAR

Hayvanların ön ayaklarını topuklarından birbirine bağlayan kayış veya ip. Çam ağacı.

MAZAR

Peştamal.

CİHAR

Tavla oyununda dört sayısı.

HESAR

Arapça kökenli hisâr: hisar; kale.

SADAR

Dayak olarak kullanılan direk, sırık. Fazla sap taşımak amacıyla arabaların dört köşesine dikilen ucu çatallı sopaların her biri. (Yeşilova, Gücünkaya Aksaray Niğde).

YUVAR

Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genel olarak yuvarlak veya oval küçük cisim. Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim.

HADAR

Sakınma, tedbir. Eğitilmemiş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük