Sonu SAMİMİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "samimi" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu samimi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında samimi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde samimi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAMİMİ

İçten (duygu vb.). İçli dışlı, senli benli olarak. Candan, açık yüreklilikle davranan.

  -   -   -  

Anlamında SAMİMİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SAMİMİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

SIMSICAK

Pek sıcak, sıpsıcak. Çok sıcak olarak, sıcak bir biçimde. Çok samimi, çok duygulu.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik.

İÇTENLİKLİ

İçten, samimi.

SAMİMİLEŞME

Samimileşmek işi.

İÇTENLİKSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

İÇTENLİKLE

Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak, temiz yürekle, içten bir biçimde, açık açık, samimiyetle, halisane.

SAMİMİYET

İçtenlik. Senli benli olma durumu, samimilik.

ÖZDEN

Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. Timüs. İçten, candan, samimi.

SICACIK

Yeter derecede ve hoşa giden bir sıcaklığı olan. İçten, samimi, sevimli.

İÇTEN

Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

İÇTENSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

İÇTENLİK

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet.

SAMİMİYETSİZ

Samimi davranmayan, içtensiz.

LAUBALİ

Saygısız, çekinmesi olmayan. Davranışları ölçülü, olgun olmayan, ciddiyetsiz. Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce. Senli benli, teklifsiz.

CANDAN

İçten, yürekten, gönülden, samimi. İçtenlikle, istekle, ilgiyle.

İÇTENSİZLİK

İçten olmama durumu, samimiyetsizlik.

TEKLİFLİ

Kendisiyle samimi, içli dışlı olunmayan, resmî.

TEKLİFSİZ

Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı. Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı bir biçimde.

KADİFELEŞMEK

Yumuşamak, samimi olmak, içtenleşmek.