Sonu PAZAR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "pazar" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. Sonu pazar ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında pazar olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde pazar olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

YUKARIAKPAZAR

12 harfli kelimeler

AŞAĞIAKPAZAR

10 harfli kelimeler

DOĞANPAZAR, EZİNEPAZAR, OSMANPAZAR, ŞEHİRPAZAR

9 harfli kelimeler

ESKİPAZAR, YENİPAZAR, HACIPAZAR, KARAPAZAR, ORTAPAZAR

8 harfli kelimeler

ŞENPAZAR, SAĞPAZAR

7 harfli kelimeler

AKPAZAR

5 harfli kelimeler

PAZAR

Bazı kelimelerin anlamları

PAZAR

Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer. Rize iline bağlı ilçelerden biri. Belli bir şeyin satıldığı yer. Alışveriş. Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün. Tokat iline bağlı ilçelerden biri.

KARAPAZAR

Ağrı ili, Diyadin belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Bolu ili, Gerede ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Eskişehir ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

YUKARIAKPAZAR

Ağrı şehri, Diyadin belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ORTAPAZAR

Rize ilinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

EZİNEPAZAR

Amasya kenti, Ezinepazarı nahiyesine bağlı bir bölge.

YENİPAZAR

Aydın iline bağlı ilçelerden biri. Bilecik iline bağlı ilçelerden biri.

AKPAZAR

Tunceli ilinde, Akpazar nahiyesine bağlı bir bölge.

ESKİPAZAR

Karabük iline bağlı ilçelerden biri.

AŞAĞIAKPAZAR

Ağrı ilinde, Diyadin belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ŞEHİRPAZAR

Van şehrinde, Erciş ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

DOĞANPAZAR

Batman ili, Beşpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

SAĞPAZAR

Çorum kenti, Bayat belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Sivas şehri, Suşehri ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

OSMANPAZAR

Balıkesir şehrinde, Gönen ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

HACIPAZAR

Tokat ilinde, Erbaa ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ŞENPAZAR

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

  -   -   -  

Anlamında PAZAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PAZAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HAYIRLAŞMAK

Pazarlıkta anlaştıktan sonra birbirlerine hayır dilemek.

KIRIŞMAK

Bir yüzeyin düzgünlüğü bozulmak, kırışık oluşmak. Karşılıklı kırmak. Bahse tutuşmak. Pazarlık etmek. Bir şeyi eşit olarak paylaşmak.

BIRAKMAK

Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak. Yanına almamak, yanında götürmemek. Koymak. Bıyık ya da sakal uzatmak. Bir işi başka bir zamana ertelemek. Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak. Bakılmak, korunmak için vermek. Kötü bir durumda terk etmek. Ayrılmak, terk etmek. Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak. Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak. Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek. Saklamak, artırmak. Sarkıtmak. Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek. Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak. Boşamak. Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek. Sınıf geçirmemek, döndürmek. Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek. Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. Engel olmamak. Unutmak. Sahiplik hakkını başkasına vermek.

FİLKULAĞI

Yılan yastığıgillerden, ana yurdu tropikal Amerika olan, kökü yumrulu bir süs bitkisi (Caladium). Pazarlarda satılan bir sünger türü.

MUHTESİP

İslam şehirlerinde çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru.

ÇERGİCİ

Pazarlarda sergi açan gezginci esnaf.

KESİŞMEK

Birbirini kesmek. Erkek ve kadın, bakışlarla anlaşmak. Pazarlıkta, herhangi bir fiyatta anlaşmak. Bir nokta veya çizgi üzerinde birbirine kavuşmak.

ALIŞVERİŞ

Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, münasebet.

HINZIR

Domuz. Katı yürekli, kötü düşünen, gaddar. Kurnaz, içten pazarlıklı olan. Genellikle hoşa giden bir davranış veya durum için şaka yollu söylenen bir söz. Yaramaz, haylaz.

PANAYIR

Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar.

KANTARİYE

Çarşıya, pazara getirilen şeylerden alınan tartı vergisi.

KESİM

Kesme işi. Pazarlık, anlaşma. Boy bos, endam. Bölüm, parça, kısım, sektör. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa. Kesme zamanı. İşaretlenmiş belli yer. Bölge. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason.

KAPAN

Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak. Düzen, hile. Pazara satılmak üzere gelen yiyecek maddelerinin tartıldığı resmî büyük kantar ve bu kantarın bulunduğu yer.

ÇERÇİ

Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse. Bazı bölgelerde tuhafiyeci.

BİTPAZARI

Eski eşyanın alınıp satıldığı pazar.

CUMARTESİ

Cuma ile pazar arasındaki gün.

DERİ

İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Bu tabakadan yapılmış. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün.

KOOPERATİF

Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.

KANTARCI

Kantar yapıp satan kimse. Kantarda tartan kimse. Çarşıya, pazara getirilen şeyleri tartıp vergisini toplayan görevli.

DERNEK

Toplantı, düğün. Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet. Pazar veya panayır kurulan gün, deri (II).