Sonu KORTE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "korte" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu korte ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında korte olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde korte olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KORTE

Âşıktaşlık, flört.

  -   -   -  

Anlamında KORTE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KORTE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TİMOSİT

Boyun altı bezi (timüs) içinde meydana gelen olgunlaşmamış lenfositlere verilen özel ad. Timüsün korteksinde yer alan hücreler.

KORTİN

Böbrek-üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan bir hormon.

ANDROJEN

Vücudun gelişimi, kılların çıkışı, sesin kalınlaşması gibi erkeğe erkeklik özellikleri kazandıran, testislerden veya adrenal korteksten salgılanan hormonlar veya bunların benzeri bazı sentetik madde. Bazen testosteronla eş anlamda kullanılır.

ALDOSTERON

Böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan, böbrekten potasyumun çıkarılması ve sodyumun geri emilmesi üzerinde etkili olan, vücuttaki mineral ve tuz dengesini ayarlayan bir steroit hormon. Böbrek üstü bezlerinin korteksinden salgılanan, böbrekten potasyumun çıkarılması sodyumun geri emilmesi üzerinde etkili olan, vücuttaki mineral ve tuz dengesini ayarlayan bir steroit hormon. Böbrek üstü bezi kabuğundan salgılanan, böbrekten potasyumun çıkarılması ve sodyumun geri emilmesi üzerinde etkili olan, vücuttaki elektrolit dengesini ayarlayan bir steroit hormon.

SPONGİYOSİT

Böbrek üstü bezinin korteksindeki zona fasciculata bölgesinde bulunan vaküollü hücreler.

YUMAKÇIK

Böbreğin korteks bölgesinde bulunan ve kanın süzülmesinden birinci derecede sorumlu olan Bowman kapsülü ile çevrili kılcal damar yumağı. Glomerulus. Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı, glomerulus, flokkulus. (karşılık: glomerulus),Böbrekte, Bowman kapsülü içine giren kılcal kan yumağı.

KORTİZOL

Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması kontrolünde çok yönlü rol oynayan bir hormon. Böbrek üstü bezi korteksinden salgılanan protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması kontrolünde çok yönlü rol oynayan bir hormon. Glikoz, protein ve yağ metabolizmasına etkili olan, mineralokortikoit etkinlik gösteren, bağışıklık sistemi, doğumu başlatma ve süt salgısı ve diğer birçok fonksiyonu etkileyen, böbrek üstü bezi kabuğundaki zona fasikulatada üretilen en önemli doğal bir glukokortikoit, hidrokortizon.

KORTİKOSTEROİT

Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan steroit hormonlardan herhangi biri. Böbrek üstü bezi kabuğu tarafından salgılanan, birçok organ ve hücrenin fonksiyonu üzerine önemli etkileri olan 21 karbonlu steroit yapıdaki kortizol ve aldosteron gibi hormonlar ve bunlarla aynı yapıda üretilen benzerleri. Glukokortikoitler ve mineralokortikoitler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Herpesvirüsler gibi latent virüslerin yeniden aktivasyonuna neden olurlar.

PARASPOR

Bazı alglerde olduğu gibi, korteks soma hücrelerinden oluşan spor.

ENDODERMİS

Damarlı bitkilerde kök ve gövdedeki korteks hücrelerinin en iç tabakası.

OYNAŞMAK

Birbiriyle oynamak. Karşılıklı sevişmek, sevgi gösterisinde bulunmak, cilveleşmek, âşıktaşlık etmek, korte etmek.

TALAMUS

Yan ventrikulusların altında, hipotalamus ile birlikte diyensefalonu oluşturan, beyin korteksine geçmeden önce bu bölgenin çeşitli bölgelerinden geçen duygu yolları taşıyan, çift yumurta şeklinde boz madde kitlesi. Tepe, oda.

GLUKOKORTİKOİTLER

Böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan, karbohidrat, lipit ve protein metabolizmasında faaliyet gösteren 21 karbonlu steroit hormonlar. Kimyasal olarak androstan ve pregnan türevi olarak bilinen, böbrek üstü bezinin zona fasikülata ve retikülaris bölgelerinde üretilen, önceden doğal yollarla üretilirken günümüzde tamamen sentetik yolla elde edilen, steroit yapıda, şeker, yağ, protein metabolizması üzerine etkili olan ve ayrıca, yangı oluşumunu da önemli oranda engelleyen, kortizol, kortizon ve kortikosteron hormonlarına, kan glikoz düzeyini artırmasından dolayı verilen genel ad. Glikokortikoidler klinikte; ketozis, yangıyla karakterize eklem, tendo, bursa, deri, göz ve kulak hastalıkları, dolaşım şoku gibi hastalıkların tedavisiyle, doğumu teşvik etmek için kullanılırlar.

ALAY

Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Hayvan topluluğu. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.

KORTİKOTROP

Sürrenal korteksi uyaran hormon salgılayan hipofiz hücresi. Kortikotrof.

ADENOKROM

Böbrek üstü bezinin renkli kısmı veya böbrek üstü bezinin kabuğu, sürrenal korteks.

MEDULLA

Bir organ ya da dokunun merkezi kısmı, korteksin iç kısmı. Bir organ veya dokunun merkezi kısmı, korteksin iç kısmı. İlik, öz.

EPİBLEM

Kök korteksi.

KORTİKALİS

Kortekse ait, korteksle ilgili olan.

PİYONEFROZİS

İdrar kanallarında tam veya kısmi tıkanmaya bağlı olarak korteks ve medulla kısımlarının incelerek böbreğin irinle dolu bir kese görünümü alması.