Sonu GEVEZE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "geveze" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu geveze ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında geveze olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde geveze olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GEVEZE

Çok konuşan, çenesi düşük, gevşek ağızlı, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çene kavafı, cır cır, çaçaron. Sır saklamayan, boşboğaz, ayran ağızlı.

  -   -   -  

Anlamında GEVEZE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GEVEZE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LAKLAK

Leyleğin gagasıyla çıkardığı ses. Ara vermeden söylenilen saçma sapan söz dizisi, gevezelik.

GEVEZELENMEK

Gevezelik etmek, zevzeklenmek.

BOŞBOĞAZ

Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan, geveze, ayran ağızlı. Yerli yersiz konuşan.

GEVEZELİK

Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık. Düzensiz, gelişigüzel konuşma, yazma.

LAFAZANLIK

Gevezelik.

LAFÇI

Geveze. İyi, etkili konuşan. Söz götürüp getiren, dedikoducu.

ÇALÇENE

Durup dinlenmeden konuşan, çenesi düşük (kimse), geveze.

YAVŞAK

Bit yavrusu. Geveze, yılışık kimse.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.

MAVRA

Gevezelik. Palavra.

ÇENE

Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad. Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık. Köşe. Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri. Çok konuşma huyu, gevezelik.

GEVEZELENME

Gevezelenmek işi, zevzeklenme.

YANŞAK

Yersiz ve çok konuşan, geveze.

DIRDIRCI

Bezdirici söz etme alışkanlığı olan, geveze, yerli yersiz konuşan (kimse).

YANŞAKLIK

Yanşak olma durumu, gevezelik.

ÇENÇEN

Geveze.

ÇAÇARON

Geveze.

MAVRACI

Geveze. Palavracı.

LAFAZAN

Geveze.

YANŞAMAK

Gevezelik etmek, tatsızlık etmek.