Sonu FARS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "fars" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu fars ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında fars olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde fars olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FARS

Güldürü. İran'ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse.

  -   -   -  

Anlamında FARS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FARS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FARISICA

Farsça.

TATÇA

Yabancı dil ve özel olarak Farsça.

ACEMCE

Farsça. Bu dille yazılmış olan.

PIRILDATMA

Arapça Farsça tümceciklerle sözü, koşuğu süsleme, bk. alaca.

FÜRS

Eski Fars halkından olan kimse.

NOKARDİYOZİS

Nocardia cinsi bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon. Deri nokardiyozisi. Sistemik nokardiyozis. Sığırların farsi hastalığı.

GÜLDÜRÜ

Güldürme özelliği olan şey. İlkel, yalın güldürme ögelerinden yararlanan, bazen inanırlığın sınırını aşan, güldürmeyi amaç edinen sahne eseri, komedi, fars.

HARMUTLAMA

Farsça-Türkçe veya Kürtçe-Türkçe mülemmalara verilen ad.

SADEHAN

Arapça ve Farsça koşuk okuyana verilen ad.

SAVRUKLAMA

Güldürü filmlerinin en yalınç, en ilkel ve özellikle sinemanın ilk yıllarından sessiz sinemanın sonuna dek büyük bir gelişme gösteren çeşidi. Sinemadaki savruklama, 1. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan "commedia dell'arte"ye, Orta Çağ farslarının geleneğine, İngiliz müzikhollerindeki pandomimaya dayanır. Savruklamada gülüt denilen gülünç buluşlar birbirini hızla izler; sopalama, kovalama, tekme atma, kremalı pasta fırlatma, beklenmedik rastlaşma gibi kaba güldürme öğeleri bol bol kullanılır. Bütün bunlar sağlam bir mantık dizisi içinde, baş döndürücü bir hızla gelişir; izleyiciye hemen hemen soluk alma fırsatı verilmez. Bazen bunun yanı sıra saçmanın, mantık dışının, gerçek dışının da yer aldığı görülür. Savruklamanın belli tipleri vardır; bunlar kalıp tiplerdir; kaba makyajlıdır; davranışları abartmalıdır. Savruklamada dizem çok hızlıdır; hatta çoğunlukla hızlandırılmış devinime başvurulur, film hilelerinden büyük ölçüde yararlanılır. Savruklama, öbür güldürü filmleri çeşitlerine temel olmuş, bu çeşitler içinde sav-ruklama örneklerine de zaman zaman yer verilmiştir.

FARİSİ

Farsça.