Sonu DEDEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "dedek" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu dedek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında dedek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde dedek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEDEK

Çocuğun tay durması: Ahmet dedek duruyor, artık yürüyecek. Erzincan şehrinde, Kemah belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

  -   -   -  

Anlamında DEDEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DEDEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PİKSEL

Bir diyot-seri dedektörü veya bir yük-aktarım dedektöründe tek bir dedektör elemanı.

DEDEKTİFLİK

Dedektif olma durumu.

SEGAH

Klasik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam.

SÜLFÜRİMETRE

Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet.

POLİRİBOZOM

Polizom. Hücre sitoplazmasında temel maddedeki bağımsız ribozomların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan oluşum, bir mRNA molekülünde birden fazla sayıda ribozom içeren yapı, polizom.

FERROSKOP

Dedektör.

AYDINLI

Kabadayıdır, tek başına mahallenin düzenini sağlar. Perdedeki tiplere göre dev boylu olan Aydınlı, "Efe" olarak da anılır. Kimi oyunlarda Tuzsuz Deli Bekir'in yerini alır. Aydın ilinden olan kimse. Batman ilinde, Gercüş belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Diyarbakır ili, Çüngüş belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum ili, Tekman ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Eskişehir şehrinde, Sivrihisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Samsun kenti, Vezirköprü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Şanlıurfa kenti, Ovacık bucağına bağlı bir yer. Uşak kenti, Eşme belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Türk gölge oyununda kabadayı ya da efe tipi. Tek başına mahallenin düzenini sağlar. Efe olarak da perdeye çıkar. Kimi oyunlarda Tuzsuz Deli Bekir'in görevini yüklenir.

OMEPRAZOL

Midedeki pariyetal hücrelerin zarında bulunan proton pompasına dönüşümlü olarak bağlanıp mide asit salgısı oluşumunu son aşamada önleyen ve ülser gibi sindirim kanalı dejenereasyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç.

FORMÜL

Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

ALGILAYICI

Algı yetisi olan (kimse). Dedektör.

GANTRİ

Tomografi cihazında hastanın girdiği oyuk bölüm. Tüp ve dedektör sistemi bu boşluğun çevresinde bulunur. Öne ve arkaya 30º eğilebilir.

CAPLAMA

Tavanlarda tuğlaların altına konulan, tarla, bahçe çevirmekte kullanılan, ince uzun yontulmuş ağaç. Çatıya çakılan iki ucu sivri sarık. (Dedekuşculu Görele Giresun).

ENDODERMİS

Damarlı bitkilerde kök ve gövdedeki korteks hücrelerinin en iç tabakası.

HAFİYE

Dedektif.

GENİRMEK

Midedeki gazı sesli olarak çıkarmak. Hayvan geviş getirirken solumak.

BULUCU

Kâşif. Dedektör.

IRAK

Uzak. Ortadoğu'da bulunan ve Türkiye'nin komşusu olan bir ülke. Klasik Türk müziğinde, aynı adla anılan ve kalın fa diyez notasını andıran perdedeki makamlardan biri.

GASTRİT

Midedeki yangı.

FOTOSEL

Bir elektromagnetik ışın dedektörü.

SPEKTROFOTOMETRE

Soğurulan veya yayılan ışınların frekansını ve şiddetini nicel olarak ölçen fotoelektrik dedektöre sahip bir spektrometre. Çözelti durumundaki saptanmak istenen maddenin, çeşitli reaktiflerle reaksiyona sokulması sonucu oluşan rengin yoğunluğunun ölçülmesiyle nicel olarak madde miktarının belirlenmesini sağlayan cihaz ve analitik yöntem.