Sonu CİMRİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "cimri" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu cimri ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında cimri olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde cimri olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CİMRİ

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

  -   -   -  

Anlamında CİMRİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CİMRİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CİMRİCE

Cimri gibi, cimriye yakın bir biçimde.

İMSAK

Oruca başlama zamanı. Cimrilik. Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma.

BİTLİ

Üstünde bit bulunan. Cimri.

PİNTİLİK

Cimrilik.

SIKI

Dar. Güçlü ve çabuk, hızlı. Disiplin. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan. Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan. Zorlu, güçlü ve etkili. Cimri. Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü. Zorlayıcı durum. Yoğun. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı. Sıkıca, iyice.

CİMRİLİK

Cimri olma durumu, eli sıkılık, hisset, imsak, mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, sıkılık.

KISMIK

Cimri.

MIHSIÇTILIK

Cimrilik.

NEKESLİK

Cimrilik.

PİNTİ

Aşırı derecede cimri, hasis.

HİSSET

Cimrilik.

CİMRİLEŞMEK

Cimri gibi davranmaya başlamak.

CİMRİLEŞME

Cimrileşmek işi.

MIHSIÇTI

Cimri.

EKTİ

Her yiyeceği canı çeken. Anası ve babası olmayan veya atılmış, bırakılmış çocuk. Anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen (kuzu). Arsız, yüzsüz, görgüsüz. Cimri. Asalak.

KİBRİTÇİ

Kibrit satan kimse. Cimri.

HASİS

Cimri. Bayağı, insanı küçülten, değersiz.

NEKES

Cimri.

SIKILIK

Sıkı olma durumu. Cimrilik.

VARYEMEZ

Cimri.