I ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ı" olan, 4 harfli toplam 114 adet kelime bulunmaktadır. ı harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ı harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ı harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

IMIK

Az sıcak, ılık. Bulutlu, durgun hava. Az, biraz: Bizim un ımık kalmış. Süt tadı veren taze ve tatlı yoğurt. Bir çeşit diş hastalığı. Rüzgâr almayan, gölgeli, kuytu yer. Ramazan. Sıcak.

ISIN

Kalori.

ISSI

Sıcaklık, hararet. Sıcak.

IKAN

İken (Kalın heceli kelimeye eklenince).

IĞAÇ

Eskiden kullanılan bir çeşit uzunluk ölçüsü, fersah.

ILEK

Zayıf, cansız.

INGA

Küçük çocuk.

IŞAN

Belirti, nişan. Güven, inanç.

INAK

Angarya. Sığırların toplandığı yer. Kullanılacak araç.

IÇKI

Ağaç kesmeye yarayan iki saplı, testereli bıçak. Deri kazıma bıçağı. (Göçmenler Beypazarı Ankara). Ağaca, biçim vermekte kullanılan araç. (Aksaray Niğde).

ILGI

At, eşek ya da keçi sürüsü. Keçi ve koyun çobanı. Soy sop. Hısım, akraba. Düğme. Ev eşyası: Bugün yaylaya ilgi taşıdım. Kendi halinde, başıboş. Patika. Ses şada: Bir ılgı geldi. Keçi. Koyun. Sürü. Çoban.

IRIK

Az açıklık, aralık. Şans, uğur: Senin ırığın bana iyi gelmedi. Zayıf. Erken.

IRIZ

Eşya, öteberi. Eğlencelik, kuru yemiş. Cesur, yiğit.

IRIS

Sandık eşyası. Mutluluk, saadet.

IPAR

Yavşan denilen güzel kokulu ot.

ICIK

Çok az, biraz. Azmış yara. Çok az, azıcık: Icık dur.

ILKI

Soy sop. At sürüsü. Koyun sürüsü. Keçi sürüsü. Keçi. Koyun. Damızlık kısrak. Kuytu yer. Fidanlık. 1- Hayvan.

IRAH

Uzak. Irak, uzak.

IŞIM

Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti. Simşek.

IŞIH

Işık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük