Sonu ZORLAR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "zorlar" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. Sonu zorlar ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında zorlar olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde zorlar olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ZORLAR

Muğla kenti, Kemer nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

İHTİYOZORLAR

Sürüngenlerden (Reptilia), İkinci Jeoloji Devri'nde yaşamış ve soyu tükenmiş, balığa benzer vücutlu ve denizde yaşayan tipleri içine alan bir takım. En büyük cinsi 10 m kadar olan Ichthyosaurus'dur. (İchtyosauria), Sürüngenlerin (Reptilia) ikinci jeoloji devresinde yaşamış ve soyu tükenmiş olan, balığa benzer vücutlu ve denizde yaşayan tipleri içine alan bir takımı. En büyük cinsi olan ichthyosaurus 10 m boyunda idi.

DİNOZORLAR

Omurgalı hayvanlardan sürüngenler sınıfına giren, soyu tükenmiş bir takım.

PTEROZORLAR

Sürüngenlerin, ikinci Jeoloji Devri'nde yaşamış ve soyu tükenmiş olan türlerini içine alan bir takımı. En iyi bilinen cinsi Pterodactylus'dur. (Pterosauria), Sürüngenlerin, ikinci jeoloji devrinde yaşamış ve soyu tükenmiş olan türleri içine yarak alan bir takımı. Tüysüz idiler. Koldan başla vücudun yanı boyunca uzanan bir zar kanadı desteklemekle görevli idi. En iyi bilinen cinsi Pterodactylus'dur.

  -   -   -  

Anlamında ZORLAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZORLAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİNOZOR

Dinozorlar takımından, boyu 20 metre kadar olabilen, ilk çağlarda yaşamış, günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen. Gelişmelere ayak uyduramamış, çağın gerisinde kalmış veya mevcut durumu korumak isteyen kimse. İkinci Jeoloji Devrinde yaşamış dev sürüngenlere verilen genel ad.