ZOP ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "zop" olan, toplam 18 adet kelime bulunmaktadır. zop ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu zop ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde zop olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ZOPURDAMAK

8 harfli kelimeler

ZOPİKLON, ZOPURGAN

7 harfli kelimeler

ZOPALIK, ZOPZOBU, ZOPZOPU

6 harfli kelimeler

ZOPALI, ZOPCUK, ZOPGUN, ZOPKUN, ZOPRAN

5 harfli kelimeler

ZOPCU, ZOPPA, ZOPUR

4 harfli kelimeler

ZOPA, ZOPO, ZOPU

3 harfli kelimeler

ZOP

Bazı kelimelerin anlamları

ZOP

Büyük külünk. Alık. Tomruk.

ZOPALIK

Dövülmesi gereken. Sopa yapmaya elverişli.

ZOPURDAMAK

Titremek, dişler birbirine çarpmak.

ZOPKUN

Sağanak.

ZOPPA

Soba. Sopa.

ZOPZOPU

Huysuz, ahlâksız. Beceriksiz.

ZOPRAN

Karabük ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ZOPURGAN

Çadırın ortasına dikilen ağaç sırık.

ZOPCU

Asalak tütün düşkünü, otlakçı.

ZOPZOBU

Beceriksiz.

ZOPALI

Geniş yollu bir çeşit kumaş: Nenesinin zopalı enterisini giyinmiş.

ZOPCUK

Hoppa, kendini bilmez. İri, biçimsiz, beceriksiz. Yaşlı.

ZOPUR

Sisli, çisentili hava, çisenti. Çiğ.

ZOPİKLON

Uyku doğurucu etkiye sahip siklopirolon türevi bir ilaç.

ZOPA

Sopa. Kalın değnek, sopa. Dayak.

ZOPGUN

Sis, çisenti.

  -   -   -  

Anlamında ZOP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZOP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SÜMER

Mezopotamya'da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse.

ZIPIRLIK

Zıpır olma durumu, delişmenlik, zirzopluk, zırtapozluk.

GLOBİJERİN

Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, foraminiferler (Foraminifera) takımından, açık denizlerde pelâjik olarak yaşayan, kalsiyum karbonattan yapılmış küre biçimindeki odacıklarının üzerinde hayvanın suda sabit durmasını kolaylaştıran çok sayıda ince ve uzun dikenleri bulunan türlere sahip bir cins. Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, foraminiferler (Foraminifera) takımından, açık denizlerde pelajik olarak yaşayan, kalsiyum katbonattan yapılmış küre biçimindeki odacıkların üzerinde hayvanın suda sabit durmasını kolaylaştıran çok sayıda ince ve uzun dikenleri bulunan türlere sahip bir cins. (Globigerina), Birgözeli hayvanlardan kök-ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının foraminiferler (Foraminifera) takımından bir cins. Açık denizlerde pelâjik olarak yaşar. Kalsiyum karbonatdan yapılmış küre biçimindeki odacıklarının üzerinde hayvanın suda sabit durmasını kolaylaştıran birçok ince, uzun dikenler uzanır.

DAMALITASAR

Bir kenti, aşağı yukarı dörtgen yapı adalarına bölmeyi amaçlayan kentsel düzentasar. Eski Mısır ve Mezopotamya kentlerinin biçimlerinden esinlenen, Yunan ve Roma kentlerinin düzentasarlarıyla bu geleneği benimsemiş bulunan ve çağdaş kent tasarlamasında da kullanılan bir tasar türü. Havadan bakıldığında, birbirini dik açılarla kesen ve birbirine koşut yolların oluşturduğu bir ızgaraya benzeyen kent biçimi.

ZIPIR

Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde ölçüsüz, delişmen, zırtapoz, zirzop.

ARSELLA

Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminin, kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, kabuklu amipler (Thecamoeba) alt takımından, iki ya da çok sayıda çekirdekli, sarı ya da kahverengi olan kitinli kabuğu yassı bir saat camına benzeyen türlere sahip bir cins. (Arcella), Birgözeli, kökayaklılardan kabuklu-amipler (Thecamoeba) alt-takımına giren bir cins. İki ya da çok sayıda çekirdeklidir. Sarı ya da kahverengi olan kitinli kabuğu yassı bir saat camına benzer.

İNDOL

Parfüm ve tıpta kullanılan yasemin yağında ve karanfil baharatı yağında bulunan beyazdan sarıya değişen renklerde olan, kötü aromalı, (seyreltik çözeltileri hoş kokulu) kansere sebep olan ve 2,3-benzopirol olarak bilinen bileşik. Triptofanın kalın bağırsaklarda bakterilerin etkisiyle yıkımından oluşan ve dışkının kokusunu veren madde, skatol.

HARTMANNELLA

Rhizopoda sınıfında, Amoebida takımında bulunan tatlı su ve toprakta serbest yaşayan amebik protozoon cinsi.

AKRİDİN

İlaç ve boya ham maddesi olarak kullanılan bir dibenzopiridin bileşiği. Antibakteriyel etkisi nedeniyle yerel antiseptik olarak da kullanılır.

BİRGÖZELİLER

(Eş anlamlısı: Birhücreliler, Protozoa), Hayvanlar (Animalia) âleminin bir alt-âlemi. Baş özellikleri daima bir gözeden yapılmış olmalarıdır. Vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasiyle çoğalırlar. Seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülür (konjugasyon = kavuşma, birleşme). Genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Tatlı su ve denizlerde yaşarlar. Bazıları asılak olup hastalık yapar. Biçimleri çok çeşitlidir. Bazısı kendini bir yere bağlayarak yaşar. Bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eder. Kamçılılar (Flagellata),kök-ayaklılar (Rhizopoda), sporlular (Sporozoa), kirpikliler (Ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılırlar.

ZİRZOPLAŞMA

Zirzoplaşmak durumu.

AKANTOMETRA

Kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından, bazı türleri ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahip türleri olan bir cins. (Acanthometra), Kök-ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından birgözeli cinsi. türü ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahiptir.

EKZOPOD

Kabukluların iki dallı bacaklarının dış dalı, ekzopodit.

İZOPRENALİN

İzoproterenol.

DOLİKOL

Bakteri duvarına ve glikoproteinlere şeker taşıyan bir izopren. Hayvanlarda 17-21 izopren biriminden oluşur.

HİPOFİZ

Beynin alt bölümünde bulunan, salgısını kana vererek fizyolojik olaylarda önemli rol oynayan sinirsel organ. Omurgalılarda ara beynin ventralinde kısa bir sapla hipotalamusa bağlı bulunan ve adenokortikotropin, prolaktin, gonadotropinler, tiroit uyarıcı hormon, oksitosin, vazopressin gibi çok sayıda önemli hormonu salgılayan, bez yapısında olan adenohipofiz ile nöroendokrin yapıda olan nörohipofiz olmak üzere iki kısımdan yapılmış bir iç salgı bezi. Omurgalılarda ara beynin ventralinde kısa bir sapla hipotalamusa bağlı bulunan, büyüme ve üremede etkin çok sayıda önemli hormonu salgılayan, adenohipofiz ve nörohipofiz olmak üzere iki kısımdan yapılmış bir iç salgı bezi. Os sphenoidale'deki fossa hypophysialis içine yerleşmiş, organizmada birçok fizyoloik olayın düzenlenmesinde önemli etkinliğe sahip olan büyüme hormonu, adrenokortikotropik hormon, tiroit uyarıcı hormon, prolaktin, folikül uyarıcı hormon, lüteinleştirici hormon, antidiüretik hormon, oksitosin, melanosit uyarıcı hormon gibi hormonlar salgılayan, ön, ara ve arka üç ayrı loptan oluşan çok önemli bir iç salgı bezi, pitiüter bez, glandula pituitarya. Adenohipofiz veya distal bölüm adı verilen ön hipofiz lobu; ön lop, tuberal parça ve ara loptan oluşur. Nörohipofiz adını alan hipofiz arka lobu ise sinirsel kökenli hipotalamustan gelen miyelinsiz sinir telleriyle gliya hücrelerinden biçimlenir. Ara-beyinin ventralinde bulunan ve çok sayıda hormona sahip olan bir iç-salgı bezi olup ön ve ard olmak üzere 2 lop ile bir gövdeden yapılmıştır.

ARCELLA

Bir hücreliler (Protozoa) alt aleminin, kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, kabuklu amipler (Thecamoeba) alt takımından, iki veya çok sayıda çekirdekli, sarı veya kahverengi olan kitinli kabuğu yassı bir saat camına benzeyen türlere sahip bir cins. Testacealobosia alt sınıfında, Arcellinida takımında bulunan ameboyit protozoa cinsi.

EKZOPODİT

Kabukluların iki dallı bacaklarının dış dalı. Ekzopod.

ELPİK

Çürümüş meyve ve organ. Solgun, bayat. Taze, yumuşak, körpe anlamında. Aklına eseni yapan, zirzop.

FORAMİNİFERLER

Bir hücrelilerden (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının hemen hepsi genel olarak bir ya da çok odacıklı, kalsiyum karbonattan yapılmış bir kabukla örtülü olan, iğne biçimindeki yalancı ayakları kabuk üzerindeki deliklerden dışarı uzanan, bazısı tath suda, çoğu denizlerde yaşayan, bugün fosil olmuş pek çok türü bulunan, globijerin (Globigerina) ve nümülit (Nummulites) cinsleri iyi bilinen, bir takımı. Delikli hayvanlar. (Foraminifera),iyi bilinen cinsleridir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük