Sonu ZOL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "zol" olan, toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. Sonu zol ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında zol olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde zol olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PENTİLENTETRAZOL

15 harfli kelimeler

SÜLFAMETOKSAZOL

14 harfli kelimeler

TRİKLABENDAZOL

12 harfli kelimeler

TİYABENDAZOL, METRONİDAZOL, SÜLFADİYAZOL, KLOROKREOZOL

11 harfli kelimeler

TİYOKONAZOL, ASİNİTRAZOL, BENZOKSAZOL, LANSOPRAZOL, KETOKONAZOL, KLOTRİMAZOL

10 harfli kelimeler

KARBİMAZOL, MEBENDAZOL

9 harfli kelimeler

RONİDAZOL, LEVAMİZOL, ASTEMİZOL, METİMAZOL, TİNİDAZOL, OMEPRAZOL, ORNİDAZOL

8 harfli kelimeler

KORTİZOL, TİFLOZOL, ATİMİZOL, HİDROZOL

7 harfli kelimeler

DANAZOL, SİTOZOL, TEMİZOL

6 harfli kelimeler

BENZOL, KREZOL

5 harfli kelimeler

TEZOL, ABZOL, LİZOL

4 harfli kelimeler

ÖZOL, AZOL

3 harfli kelimeler

ZOL

Bazı kelimelerin anlamları

ZOL

Çarık yapmak için kesilen gön parçalan. Bir çarık eninde kesilmiş gön, deri. Parça, kısım.

PENTİLENTETRAZOL

GABA almacı-klor kanalı sistemini etkileyerek merkezi sinir sistemiyle solunum ve dolaşım sistemini güçlü bir biçimde uyaran, barbitüratlar, kloralhidrat ve benzerleri maddelerin solunum üzerindeki istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan bir ilaç.

BENZOKSAZOL

Merkezi etkili kas gevşetici olarak kullanılan bir ilaç.

SÜLFAMETOKSAZOL

Ağız yoluyla alınmasından sonra sindirim kanalında oldukça yavaş emilen ve daha yavaş atılan, özellikle sindirim kanalı ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan sülfonamid türevi bir ilaç.

SÜLFADİYAZOL

Sodyumlu tuzu, tüm hayvanlarda kullanılabilen ve alınmasından sonra böbreklerde kristalleşme ve kan işemeye neden olan sülfonamid türevi ilaç.

KLOROKREOZOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.

TRİKLABENDAZOL

Karaciğer kelebeklerinin özellikle larvalarına karşı etkili benzimidazol grubundan bir ilaç.

KARBİMAZOL

Vücutta metamizola dönüşen ön ilaç.

KETOKONAZOL

Mantarların ergosterol sentezini inhibe ederek etkili olan antifungal bir ilaç. Vücut dışı olarak dermatofitlerin çoğuna, kandida türlerine Blastomyces dermatitis, Coccidioides immitis ve Histoplasma kapsulatum'a etkiyen bir ilaç.

TİYABENDAZOL

Helmintlere özgü bir mitokondriyel enzim olan fumarat redüktazı engelleyerek helmintler üzerine zehirli etki oluşturan ve ayrıca yangı giderici etkisi de bulunan benzmidazol türevi bir ilaç.

ASİNİTRAZOL

Histomonaslara karşı etkili, nitrotiyazol türevi bir antiparaziter ilaç.

LANSOPRAZOL

Peptik ülsere karşı kullanılan proton pompası baskılayıcısı.

MEBENDAZOL

Benzimidazol türevi geniş spektrumlu ve güçlü antelmentik etkinlik gösteren bir ilaç.

TİYOKONAZOL

İmidazol türevi mantarlara karşı kullanılan bir ilaç.

KLOTRİMAZOL

Metilimidazol türevi sentetik bir mantar öldürücü ilaç.

METRONİDAZOL

Protozoonlara ve anaerop bakterilere karşı kullanılan bir ilaç. Başlangıçta Trichomonas vajinitis tedavisi için üretilen, günümüzde amibiyazis ve giardiyazisin tedavisinde de kullanılan 5-nitroimidazol türevi bir ilaç.

  -   -   -  

Anlamında ZOL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZOL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

VAZOLUNMA

Vazolunmak işi.

KREZOL

Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol.

PİRZOLALIK

Pirzola yapmaya elverişli.

YALITKAN

Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolatör, iletken karşıtı. Herhangi bir teması, sürtünmeyi önlemek için elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk vb. madde.

LİZOL

Krezol.

BHA

Bütillendirilmiş hidroksi anizol.

BOZOLAŞMAK

Meleşmek: Evvel göndelende oynardı kayık. Bozolaşır boz koyun, höyrüşür keyik.

YALITMAK

Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplamak, izole etmek. Elektrik ve ısı akımını engellemek, tecrit etmek, izole etmek.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Bir maddenin başka bir madde içinde çözünme özelliği, resolüsyon. Ekrandaki görüntünün veya yazıcı tarafından basılan şekillerin netliği. Birim nicelikte çözelti ya da çözgen içinde, belli sıcaklık ve basınçla çözülebilen özdek niceliği. Belirli oylum ya da tutardaki bir özgende çözünebilen özdek niceliği. Katı, sıvı ya da gaz çözünenin, belirli koşullarda çözücüsü ile tektürel bir çözelti oluşturabilmesinin sınırı. Bir maddenin belirli bir sıcaklıktaki doygun çözeltisindeki derişimi. Bir çözünenin, bir çözendeki çözünme kertesi. (Genellikle, belirli bir sıcaklıkta yüzde olarak belirtilir.). Bir maddenin çözelti oluşturma kapasitesi. Birbirine komşu iki noktanın ayırt edilebilme gücü. Mikroskobik olarak birbirine komşu iki farklı görüntünün ayırt edilebilme duyarlılığı, rezolüsyon.

NAFTALİN

Maden kömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen, özel kokulu, beyaz, 1,158 yoğunluğunda, 80 °C'de eriyen, 218 °C'de kaynayan, suda erimeyen, alkol, benzol ve eterde kolaylıkla eriyen, kumaş, elbise, halı vb.ni güve gibi zararlılardan korumakta kullanılan antiseptik bir hidrokarbon.

BENZODİAZEPİNLER

Veteriner pratikte genellikle trankilizan, kas gevşetici, preanestezik ve nörolept ağrı kesilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve içerisinde diazepam, zolezapam, okzazepam ve tilezepam gibi etken maddeleri bulunduran bir ilaç grubu.

AMİNOGLİKOZİT

Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik. Aminoglikozit antibiyotikler. Çeşitli bakterilerden izole edilen, ribozomların 30s yapısal birimine bağlanıp, ribozom ve mRNA'nın birleşmesini engelleyerek bakteriyel protein sentezini önleyen, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi antibiyotikler, aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde edilen ve bakterilerin protein üretimini engelleyerek ölümlerine neden olan gentamisin, amikasin, neomisin gibi ilaçları içeren doğal veya yarı sentetik antibiyotik grubu ilaç.

PERLİT

Erimiş sodyum, potasyum, alüminyum silikattan ibaret olan cam gibi bir volkanik kayadan patlatılarak pudra hâline getirilmiş bulunan, hazır sıva, hafif levha yapımında, izolasyon işinde, yem maddelerinin preslenmesinde kullanılan yardımcı bir madde. İnci taşı.

ANTRİKOT

Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi.

KOTLET

Pirzola.

BANT

Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant. Ses alma aygıtlarında seslerin kaydı için kullanılan manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit. Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit.

BENZİMİDAZOLLER

Kimyasal olarak 1, 2-diaminobenzen yapısında, geniş antiparaziter etkiye sahip, oldukça güvenli olan ve veteriner hekimlikte özellikle, kambendazol, tiyobendazol, oksifendazol, parbendazol gibi yaklaşık 15 bileşiği kullanılan antelmintik ilaç grubu. Bu gruptaki ilaçlar etkilerini nematod tubulinine bağlanarak mikrotübül oluşumunu bozarak gösterirler.

ZEBERCET

Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit.

YALITIM

Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon. Elektrik, ses ve ısı akımını engelleme, izolasyon.

CUSHİNGSENDROMU

Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, hâlsizlik, kas atrofisi, zayıflık, karın sarkması, enfeksiyonlara duyarlılık artışı ve kıl dökülmesiyle belirgin bir grup klinik hastalık belirtisi. Adenohipofiz tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri veya hiperplazisi, aşırı dozlarda glikokortikosteroitlerin kullanımı ve ektopik ACTH üreten tümörlerden kaynaklanır. Köpeklerde, daha az oranda olarak yaşlı atlarda ve nadiren de diğer hayvan türlerinde görülür.