ZEM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "zem" olan, toplam 39 adet kelime bulunmaktadır. zem ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu zem ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde zem olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ZEMBEREKÇİBAŞI

13 harfli kelimeler

ZEMBİLİGOZGOZ, ZEMBİLİGÖZGÖZ

10 harfli kelimeler

ZEMBEREKÇİ, ZEMBEREKLİ

9 harfli kelimeler

ZEMMETMEK, ZEMBELDEK, ZEMBİLDEK, ZEMZEMİYE

8 harfli kelimeler

ZEMBEREK, ZEMİNLİK, ZEMMETME, ZEMBELEK, ZEMBİREK, ZEMPEREK

7 harfli kelimeler

ZEMHERİ, ZEMFERİ, ZEMHEDİ, ZEMİNLİ, ZEMPERİ, ZEMZEME

6 harfli kelimeler

ZEMBİL, ZEMZEM, ZEMANE, ZEMANİ, ZEMBİK, ZEMBÜL, ZEMENE, ZEMLİK, ZEMNİK

5 harfli kelimeler

ZEMİN, ZEMAN, ZEMER, ZEMIH, ZEMİK, ZEMİL

4 harfli kelimeler

ZEMİ, ZEMK

3 harfli kelimeler

ZEM

Bazı kelimelerin anlamları

ZEM

Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi.

ZEMBİLİGOZGOZ

Ceviz. Sepet. Simit, kandil simidi, çöreği.

ZEMPEREK

Kuş vurmak için çocukların yaptıkları bir araç.

ZEMMETME

Zemmetmek işi.

ZEMBEREK

Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren bölüm, yay. Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği. Çelik ya da pirinçten yapılmış ok. Hayvan sırtında taşınabilen küçük top.

ZEMBEREKÇİBAŞI

Zemberekçi ortası komutanına verilen san.

ZEMİNLİK

Yer altı barınağı.

ZEMBİREK

Kapı kilidi.

ZEMBEREKÇİ

Yeniçerilerin zemberek kullananı.

ZEMZEMİYE

Bilecik ilinde, Söğüt belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ZEMBELDEK

Aşağı görülen kişi.

ZEMMETMEK

Yermek, kınamak, kötülemek, çekiştirmek.

ZEMBİLDEK

Zemberek. Kuş vurmak için çocukların yaptıkları bir araç.

ZEMBEREKLİ

Zembereği olan.

ZEMBİLİGÖZGÖZ

Simit, kandil simidi, çöreği.

ZEMBELEK

Zemberek. Kapı demiri. Sığırda çene altlarının şişmesiyle beliren bir hastalık.

  -   -   -  

Anlamında ZEM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZEM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BENZEYİŞ

Benzeme işi.

AMBAR

Genellikle tahıl saklanan yer. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.

BETON

Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert, dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi. Bu malzemeden yapılmış.

BENZEMEZLİK

Benzemez olma durumu.

BAZA

Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak. Dolap gövdesinin zemine düzgün oturmasına yarayan çerçeve şeklindeki kaide. Yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan veya sandık olarak kullanılan boş bölmesi.

BAŞKALIK

Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik.

BAKIRLAŞMAK

Bakır rengini almak, rengi bakırın rengine benzemek.

BEZEMECİ

Bezeme yapan oymacı veya nakkaş.

BENZEME

Benzemek işi.

AYDINLIK

Bir yeri aydınlatan güç, ışık. Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh. Kötülükten uzak, temiz, saf. Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için damın ortasından zemine kadar açılan boşluk. Işık alan.

BAKMAK

Bakışı bir şey üzerine çevirmek. Yoklamak, incelemek, denemek. Anlamak, farkına varmak. Gözetmek, korumak. İlgilenmek. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. Beslemek, geçindirmek. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek. Renklerde benzemek, andırmak. Bir iş birinden beklenmek. Hastayı muayene etmek. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak. Tedavi etmek için ilgilenmek. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak. Aramak. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak. Uğraşmak, meşgul olmak.

BEZEMECİLİK

Bezemecinin yaptığı iş.

ARABESK

Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü. Girişik bezeme.

BENZEŞMEK

Birbirine benzemek, müşabih olmak.

BEZENMEK

Bezeme işine konu olmak, süslenmek.

AYRIK

Ayrılmış. Ayrık otu. Düzgün ve uygun olmayan, çarpık. Ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen, ayrıcalı, müstesna. Kural dışı.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ATKUYRUĞU

Atkuyruğugillerden, kök sapı ömürlü olan, genellikle nemli yerlerde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki, zemberek otu (Equisetum arvense). Genç kızların saçlarını başlarının arkasına toplayarak uç bölümünü kaldırıp serbest bıraktıkları saç biçimi.

AMBALAJ

Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.

BEZETMEK

Bezeme yaptırmak, süsletmek.