ZEK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "zek" olan, toplam 29 adet kelime bulunmaktadır. zek ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu zek ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde zek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ZEKİMÜRENGÖBEĞİ

13 harfli kelimeler

ZEKİMÜRENDİŞİ

11 harfli kelimeler

ZEKERİYAKÖY, ZEKKİRDEMEK

10 harfli kelimeler

ZEKASIZLIK

9 harfli kelimeler

ZEKALILIK, ZEKİNİMEK, ZEKLENMEK

8 harfli kelimeler

ZEKERİYA, ZEKİNMEK, ZEKLEMEK, ZEKNABUT, ZEKNİMEK

7 harfli kelimeler

ZEKASIZ, ZEKAVET, ZEKİLİK, ZEKTEKE

6 harfli kelimeler

ZEKALI, ZEKGUM, ZEKİCE, ZEKİRE, ZEKİYE

5 harfli kelimeler

ZEKER, ZEKAİ, ZEKAT, ZEKİR

4 harfli kelimeler

ZEKİ, ZEKA

Bazı kelimelerin anlamları

ZEK

Tarlada ekin, fide, fidanlar arasında yetişen zararlı ot. Nemli.

ZEKERİYA

Erkek.

ZEKASIZLIK

Zekâsız olma durumu.

ZEKLENMEK

Alay etmek.

ZEKLEMEK

Tek ayakla yürümek, sekmek. Dik durmak, bükülememek. Yoklamak. Alay etmek, eğlenmek. Güvenmek.

ZEKALILIK

Zeki olma durumu.

ZEKİMÜRENGÖBEĞİ

Kadın süeteri üzerine yapılan bir süs. (Yalvaç Isparta).

ZEKERİYAKÖY

Artvin şehrinde, Ardanuç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Çankırı şehri, İkizören bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Düzce şehri, Gölyaka belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. İstanbul şehri, Sarıyer ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ZEKAVET

Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik. Zekâ, zekilik.

ZEKASIZ

Zeki olmayan.

ZEKİNİMEK

Hasta iyileşmeye başlamak.

ZEKNİMEK

Azalmak, tavsamak.

ZEKNABUT

Zehir.

ZEKİMÜRENDİŞİ

Örme fanilalarda görülen bir süs. (Yalvaç Isparta).

ZEKKİRDEMEK

Titremek.

ZEKİNMEK

Yerinden kalkmaya davranmak. Hasta iyileşmek.

  -   -   -  

Anlamında ZEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

APTALLAŞMAK

Zekâsını işletemez olmak, alıklaşmak, ahmaklaşmak.

BİLİŞSEL

Bilişle ilgili, zekânın işleyişiyle ilgili, kognitif.

BEZELİ

Bezesi olan. Bezeği olan, bezekli.

BUDALA

Zekâca geri olan (kimse), alık. Ahmak, bön. Bir şeye aşırı düşkün.

ANLAYIŞ

Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

APTAL

Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü.

ÇOKBİLMİŞ

Her şeye aklı eren, zeki, akıllı. Her şeye aklı eren, zeki, akıllı bir biçimde.

BİLGİ

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

BEZEYİCİ

Bezekleme yapan ressam.

BEZGİ

Süs, bezek.

BEZEN

Bezek, süs.

ANLAKLI

Zeki.

ANLAYIŞLI

Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki. Hoşgörülü bir biçimde. Hoşgörülü.

AFACAN

Zeki ve yaramaz (çocuk).

BEZEKLEME

Bezeklemek işi.

AHMAKLIK

Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık.

ANLAK

Zekâ.

DEHA

İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik. Dâhi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük