ZAYIFLAYABİLME Nedir?

ZAYIFLAYABİLME kelimesi ilk harfi Z ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında z sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi z , ikinci harfi a , üçüncü harfi y , dördüncü harfi ı , beşinci harfi f , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı z sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ZAYIFLAYABİLME anlamı

Zayıflayabilmek işi.

ZAYIFLAYABİLME hakkında bilgiler

ZAYIFLAYABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük