Sonu ZARLI ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "zarlı" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu zarlı ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında zarlı olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde zarlı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ZARLI

Çarşafa bürünmüş (kadın). Geçimini kendi sağlayamayan.

HIZARLI

Artvin şehri, Zeytinlik bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Trabzon kenti, Esiroğlu nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

PAZARLI

Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kırklareli şehrinde, Vize belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

DOKUZARLI

Dokuzar dokuzar sıralanmış. Her biri dokuz birimden oluşan.

OTUZARLI

Otuzar otuzar sıralanmış. Her biri otuz birimden oluşan.

  -   -   -  

Anlamında ZARLI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZARLI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GÖMÜTLÜK

Mezarlık.

PAZARLAŞMAK

Bir fiyat üzerinde anlaşmak, pazarlık etmek.

KESİM

Kesme işi. Pazarlık, anlaşma. Boy bos, endam. Bölüm, parça, kısım, sektör. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa. Kesme zamanı. İşaretlenmiş belli yer. Bölge. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason.

HAYIRLAŞMAK

Pazarlıkta anlaştıktan sonra birbirlerine hayır dilemek.

ARMUDİYE

Nazarlık olarak takılan armut biçimindeki altın.

FIKRACILIK

Köşe yazarlığı. Fıkra anlatma işi.

BAŞMUHARRİRLİK

Başyazarlık.

KATAKOMP

İlk Hristiyanların kayaları oyarak veya yer altını kazarak uzun dehlizler biçiminde yaptıkları, ölülerini gömdükleri veya tapınak olarak kullandıkları mezarlık.

KESİŞMEK

Birbirini kesmek. Erkek ve kadın, bakışlarla anlaşmak. Pazarlıkta, herhangi bir fiyatta anlaşmak. Bir nokta veya çizgi üzerinde birbirine kavuşmak.

PAZARLIKÇI

Pazarlık yapmayı seven kimse.

MAŞATLIK

Müslüman olmayanların, özellikle Yahudilerin mezarlığı.

BIRAKMAK

Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak. Yanına almamak, yanında götürmemek. Koymak. Bıyık ya da sakal uzatmak. Bir işi başka bir zamana ertelemek. Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak. Bakılmak, korunmak için vermek. Kötü bir durumda terk etmek. Ayrılmak, terk etmek. Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak. Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak. Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek. Saklamak, artırmak. Sarkıtmak. Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek. Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak. Boşamak. Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek. Sınıf geçirmemek, döndürmek. Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek. Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. Engel olmamak. Unutmak. Sahiplik hakkını başkasına vermek.

MORG

Hastanelerde veya mezarlıklarda ölülerin belirli süre için saklandıkları soğuk ortam. Adliyede kovuşturmayı gerektiren olaylar sonucu veya birdenbire ve şüpheli ölümlerde, ölüm sebebinin ve ölünün kim olduğunun belirlenmesi için ölülerin konulduğu ve incelendiği yer.

İŞGÜDERLİK

Maslahatgüzarlık.

KABRİSTAN

Mezarlık.

KIRIŞMAK

Bir yüzeyin düzgünlüğü bozulmak, kırışık oluşmak. Karşılıklı kırmak. Bahse tutuşmak. Pazarlık etmek. Bir şeyi eşit olarak paylaşmak.

BAMYATARLASI

Mezarlık.

HINZIR

Domuz. Katı yürekli, kötü düşünen, gaddar. Kurnaz, içten pazarlıklı olan. Genellikle hoşa giden bir davranış veya durum için şaka yollu söylenen bir söz. Yaramaz, haylaz.

MUHARRİRLİK

Yazarlık.

MEZARİSTAN

Mezarlık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük