Sonu Z ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 8 harfli toplam 1244 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CONCOLOZ

Bozuk düzen, karmakarışık. Hortlak. İhtiyar kadın.

ÇELİKSİZ

Çeliği olmayan.

KAVUŞMAZ

Bir eğrinin, değişkeni sonsuza doğru giderken yaklaştığı erey doğru. Bir eğriye yaklaşarak giden, ancak onunla sonlu bir uzaklık içinde kesişemeyen doğru. Bir eğriye sonsuzda teğet olan başka bir eğri.

KATKISIZ

Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf. Niteliği hiçbir etki ile değişmeyen, tam, bozulmamış.

COŞKUSUZ

Coşkusu olmayan.

KIDEMSİZ

Bir işte yeni ve deneyimi az olan.

TİRANTEZ

Titiz, temiz, süslü giyinen.

DAMBADIZ

Hileci.

MİSİLSİZ

Eşsiz, benzersiz.

HİLAFSIZ

Abartmaksızın.

BETNESİZ

Kılıksız, çirkin.

KLORALOZ

Vücuda alındıktan sonra kloralaldehit veya klorala dönüşüp daha sonra ise trikloretanole dönüşerek etkisini gösteren, alfa ve beta olmak üzere 2 tipi bulunan, dissosiyatif nitelikli genel anestezik amaçla kullanılan bir madde.

ZEYİNSİZ

Aklı az.

ÇALIMSIZ

Çalımı olmayan, gösterişsiz.

ÇAYIRSIZ

Çayırı olmayan.

SAYIMSIZ

Sayısız.

TARİFSİZ

Tarifi olmayan. Tarif edilemeyen, tarif edilemez.

MANTOSUZ

Mantosu olmayan.

İSMETSİZ

Ahlak kurallarına aykırı davranan. Dürüst olmayan.

SURATSIZ

Somurtkan. Aksi, huysuz. Çirkin.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük