Sonu Z ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 7 harfli toplam 801 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YALANUZ

Yalnız.

FURANOZ

Şekerlerin ouşturduğu beşli halka yapısının genel adı. Beşgen halka yapısı yani furan halkası içeren basit bir şeker.

KOLAKOZ

Patatese ve yerelmasma benzeyen etli yemeği yapılan bir çeşit sebze.

TEMİZÖZ

Özü temiz, dürüst olan kimse.

AKARİAZ

Akar takımına ait parazitlerin oluşturduğu enfestasyon.

KASEBAZ

Türk seyirlik oyunlarında, kâseleri parmaklarının ya da değneklerin ucunda çevirerek dans eden beceri oyuncusu. Kâseleri parmaklarının ve değneklerin ucunda çevirerek dans eden oyuncu.

USULSÜZ

Yöntemsiz. Yasalara aykırı olan.

BİRLİİZ

Birlik halindeyiz.

DÜPEDÜZ

Çok düz ve doğru bir biçimde, dümdüz olarak. Yalın, basit, süssüz, sade bir biçimde. Başka bir amaç gütmeden, açıktan açığa, açıkçası, gerçekten.

ANITSIZ

Anıtı olmayan.

GOGOROZ

Mısırın başak tutmuş durumu.

KÜPENEZ

Şalvarın paça bağı.

ZOMAYIZ

Biçimsiz, kaba.

ARAÇSIZ

Doğrudan doğruya yapılmış olan veya olan, vasıtasız, bilavasıta. Araç olmaksızın, vasıtasız bir biçimde, bilavasıta, doğrudan doğruya.

AYBENİZ

Ay gibi güzel yüzü olan.

KOKOLİZ

Kavrulmuş başaktan çıkan taneler.

AMANSIZ

Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim, biaman.

UMAYSIZ

Avanak, beceriksiz. Düşüncesiz, saygısız. Ahmak, bön, işe yaramaz kimse.

TUBULOZ

Tüp şeklinde içi boş silindirik yapı.

SEDASIZ

Sert.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük