Sonu Z ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 6 harfli toplam 1017 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NAVRIZ

Martı.

GAMMAZ

İspiyoncu.

FOTDOZ

Dişilik organı.

YAZBOZ

İskambil, okey vb. oyunlarda sonuçların yazıldığı kâğıt.

NEKROZ

Canlı maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimi.

GÜRPÜZ

Gürbüz.

SÖYLEZ

Fasulye.

BÜGDÜZ

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

PAKBAZ

İçten bağlı, vefalı. Aziz.

YANYÜZ

Bir yapının yola bakan yüzü, yani önyüzü ile onun karşıtı olan doğrultudaki yüzü dışında kalan duvar ve pencerelerinden oluşan yüzlerinden her biri.

DUMHUZ

Yumruk.

KILBIZ

Sinsi kişi. Tezcanlı kişi.

ALANIZ

Yaramaz, mızıkçı: Alanız çocuğu da hiç sevmem.

DUMBUZ

Yumruk. Düzlük yerlerin ortasındaki küçük tümsekler.

CONGAZ

Haç.

KUMSUZ

Kumu olmayan.

HALSIZ

Hâlsiz; yorgun; bitkin; zayıf.

PROFAZ

Kromozomların belirli hâle geçtiği, kıvrılıp kısalmaya başladığı ve homolog kromozomların yan yana geldiği, sentriol çiftlerinin kutuplara doğru hareket ettiği ve iğ ipliklerinin oluşmaya başladığı, çekirdek zarının parçalandığı mitoz ya da mayoz bölünmesinin ilk ve hazırlık evresi. Mitoz bölünmenin, mayoz bölünmenin birinci ve ikinci olgunluk bölünmelerinin ilk evresinde de gözlenen, hücrenin komşu hücrelerle ilişkisini bozarak yuvarlak bir durum aldığı, mitoz mekiği ve kromozomların biçimlendiği evre. Mitoz ya da mayoz bölünmelerinin ilk evresi ya da hazırlık evresi: Kromozomların belirli hale geçmeleri, kıvrılıp kısalmaları, ortadan ikiye bölünmeleri, homolog kromozom şeritlerinin yanyana gelmeleri, sentrozomun bölünüp kutuplara çekilmesi, iğ ipliklerinin oluşması, çekirdek zarının parçalanması.

CİNKAZ

Kötülük düşünen adam.

TAÇSIZ

Tacı olmayan. Taç yaprağı olmayan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük