Sonu Z ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 6 harfli toplam 1017 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ŞAŞMAZ

Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan.

YANNUZ

Yalnız, sadece, bk. yalağuz.

DİBSİZ

Bakire olmayan kız.

YALNIZ

Yanında başkaları bulunmayan. (ya'lnız) Yalnızca. Ama. (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak. Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

MİNNEZ

Temel : Bugün evin minnezini kazdık.

HORMUZ

Patates.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

NERGİZ

Nergis çiçeği.

DİLGOZ

Develerin semerini süslemek için kullanılan, sedeften yapılmış süs. Ortası yüzük gibi çok delik mavi katır boncuğu.

YANGAZ

Dertli. Eğri. Takılmayı seven, güldürücü. Düzenci, yalancı. Haylaz, yaramaz.

MİZMİZ

Davranışları çok ağır olan, uyuşuk. Çok yavaş konuşan.

TELBÜZ

Düzenci, güvenilmez, kurnaz, kimse.

SUFLÖZ

Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kadın.

NARPUZ

Yabannanesi. Yaban nanesi.

OTOBÜZ

Otobüs.

CÜHNÜZ

Arık. Buruşuk.

SENTEZ

Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim. Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim.

APOLİZ

Yumurtalı sestod halkalarının parçalanması veya atılması. Artropodlarda gömlek değişiminden önce eski prokütiküladan hipodermisin ayrılması.

ÇİLPEZ

Cılız, gelişmemiş çocuk.

BEŞKOZ

Adıyaman kenti, Besni ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük