Sonu Z ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 5 harfli toplam 887 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GEMEZ

Belki.

BÖGEZ

Bu defa, bu sefer.

ÇIĞIZ

Oyunda hile yapan. Mızıkçı, oyun bozan.

HAKOZ

Sabanın tarlada bıraktığı iz.

CİCAZ

Şeytan. Bir şeyi olmayan, düşkün.

ÇIRIZ

Çalı çırpı.

KÖĞÜZ

Kilim.

İHLEZ

Zayıf, hastalıklı, cılız (insan, hayvan ve bitki için).

LİGAZ

İki farklı molekülü ya da aynı molekülün iki ucunu ATP'den ya da başka bir nükleosit trifosfattan sağladığı profosfat bağı (yüksek enerji bağı) ile hidroliz yoluyla birleştiren enzimler. Örnek: DNA ligazlar, RNA ligazlar gibi. Sentetaz. ATP'yi veya diğer nükleosid trifosfatları hidrolize ederek iki molekülün birbirine bağlanmasını katalize eden enzim, sentetaz.

HIMIZ

Söz taşıyan, fitneci, dedikoducu. Cimri, aç gözlü.

TAKAZ

1.Ağaç çengel. 2.Kayıklardaki eğri ağaç : Kayığın takazları eskidi. Sürüye uyamayan hasta hayvan. Ahşap evlerde tahtaları tutturmak için yapılan düz veya çapraz destek.

KOFUZ

Sağır.

ÇÖMEZ

Medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci. Acemi. Birinin kendi işini öğreterek yetiştirmeye başladığı kimse.

FİRUZ

Mutlu, sevinçli, uğurlu. Bahtlı, talihli.

TONOZ

Tuğla ve harçla örülmüş, alttan obruk, yarım silindir biçiminde tavan örtüsü. Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü biçimi.

GAPIZ

İki dağın arasındaki su geçidi. İki dağ arasındaki akarsu geçidi.

KOKOZ

Parası olmayan, züğürt.

NAMIZ

Nabız. Kümes hayvanlarında mahmuz.

SÖLÖZ

Bursa kenti, Orhangazi belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KAPIZ

Derin vadi, geçit, boğaz. Toprak altında bulunan taş tabakası. Rüzgâr tutmayan, kapalı yer. Dik yamaç. Kabız, peklik. Uçurum. Daha çok kireçtaşı, kumtaşı gibi suyu kolaylıkla geçiren katmanlar içinde görülen, derine aşınmanın çok güçlü ve hızlı olduğu, yamaçları hemen hemen duvar gibi dik, dar koyak. Denizli ilinde, Beyağaç ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük