Sonu Z ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 5 harfli toplam 887 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BENİZ

Yüz. Yüz rengi.

HAVUZ

Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genel olarak üstü açık yer. Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer. Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Kum, asit vb. konulan çukur yer.

YİMEZ

Kıskanç.

ENSİZ

Eni küçük olan, dar.

MASÖZ

Bayan masajcı.

KAVAZ

Semaver.

KÜTÜZ

Kısa boylu, şişman, bodur. Sarp, geçilmesi güç olan yer. Kısa boylu ve tıknaz.

DÖVİZ

Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton. Yabancı ülke parası.

BÖNEZ

Bu defa, bu sefer.

ÖNSÜZ

Cansız, kendinden geçmiş. Öksüz.

EGZOZ

İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı. Susturucu. Bu gazın atılmasını sağlayan düzen. Bu gazın boşaltılması.

YANAZ

Ters, huysuz, inatçı. Şımarık. Geveze. Cılız, hastalıklı. Ters: Lafı yanazına çekme aslanım. Bir at cinsi. İnatçı, aksi, huysuz, kavgacı. Bartın şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KEMİZ

Süzgeç.

ATSIZ

Ortanca oğul, oğlan. Yüzük parmağı. Adı konulmamış.

İNNİZ

Sıska, cılız, bakımsız, hastalıklı kişi.

MATİZ

İki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi. Orta oyununda ve Karagöz'de sarhoş. Çok sarhoş.

ÖHLEZ

Zayıf, cılız, ölmek üzere olan. Beceriksiz, uyuşuk, pısırık. Hafif, ölgün (ışık için).

YOBAZ

Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse). Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Kaba saba, incelikten anlamayan (kimse).

HABAZ

Tokat: Osman amca Hasan'a bir habaz vurdu.

GULOZ

Altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük