Sonu Z ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 5 harfli toplam 887 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÖPÜZ

Durgun kirli suda yüzeyi kaplayan katman.

AHNAZ

Güçsüz, kuvvetsiz: Bu öküz çok ahnaz, ne eti yenir, ne de koşulur.

BEPEZ

Pekmez.

PAÇOZ

Kefal türünden bir balık (Mugil cephalus). Uyumsuz, özensiz giyinmiş kimse. Fahişe.

AVRUZ

Lâzımlık, oturak. Dibi dar, ağzı geniş, iki kulplu, yoğurt mayalanan toprak kab.

TALOZ

Altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri.

MOLOZ

Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü, inşaat atığı. Değersiz, işe yaramaz (şey veya kimse).

ADSIZ

Adı olmayan, isimsiz. Tanınmayan, bilinmeyen, isimsiz. Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adıyla anılmak hakkını yitirmiş olan, bir yararlık gösterdiğinde ancak ad kazanabilen delikanlı, isimsiz.

YAGAZ

Ters, huysuz, inatçı. Aksi, geçimsiz, huysuz.

KUŞEZ

Güneş görmeyen, gölgelik yer.

NÜFÜZ

Arapça kökenli nüfûz: nüfuz.

PETAZ

Antik Yunan tiyatrosunda, yolcuları canlandıran oyuncuların giydikleri geniş kenarlı şapka.

ATSIZ

Ortanca oğul, oğlan. Yüzük parmağı. Adı konulmamış.

İLBÜZ

Dağ başında görülen ateş, ışık. Yumurta biçimindeki maden kömürü.

TEKÖZ

Özü benzersiz nitelikler taşıyan kimse.

CİLİZ

Dişi devenin erkek deveyle çiftleşmek istemesi. Bütün, hep. Cılız, ince.

SEMÜZ

Besili, semiz, şişman.

İBRAZ

Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma.

ŞİKAZ

Küçük.

GÖREZ

Süslü, güzel, zarif, şık (kimse). Hindi. Süslü,zarif, şık. Gösterişe düşkün kimse. Kurumlu. Kuruntulu. Rüzgâr.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük