Sonu Z ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 4 harfli toplam 172 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KORZ

Saban ve pulluğun toprakta açtığı iz.

ECİZ

Arapça kökenli âciz: aciz; güçsüz.

NAMZ

Nabız. Kümes hayvanlarında mahmuz.

İMİZ

Cimri.

OTUZ

Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı. Üç kere on, yirmi dokuzdan bir artık. Bu sayıyı gösteren 30 ve XXX rakamlarının adı.

GÜRZ

Silah olarak kullanılan ağır topuz.

REEZ

Reis.

ÖNİZ

Daha önce iz bırakmış olan, ünlü.

TARZ

Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr. Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept. Biçim, yol. Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi.

DNAZ

Deoksiribonükleaz.

APAZ

Avuç. Çok az.

ALAZ

Alev, yalaz.

İKİZ

İkisi bir arada doğan (çocuk). Birbirine tamamen benzeyen. Aynı çiçekten oluşmuş birbirine yapışık iki meyve.

İBEZ

Gelişememiş cılız buğday.

DERZ

Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı.

GAYZ

Öfke, hınç.

ÜĞEZ

Sinsi.

ERÖZ

Özü erkek, yiğit olan kimse.

ÖVEZ

Ağır kanlı, uyuşuk kişi. Solgun, üzgün yüzlü kişi. Atsineği. Küçük sinek. Sivrisinek. Hayvanlara dadanan sinek, büvelek. Kene. Koyun ve keçilere dadanan bir çeşit sinek, küçük kene.