Sonu Z ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 4 harfli toplam 172 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İREZ

Tahıla karışan delice tohumu: İrezli ekmek başımı ağrıtıyor. Dövülürken tahıla karışan çörçöp. Reis, kaptan.

BÖÖZ

Bu defa, bu sefer.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

EMİZ

Evimiz.

ECİZ

Arapça kökenli âciz: aciz; güçsüz.

EĞEZ

Derin ve çukur in. Cılız, zayıf, kudretsiz.

AKÖZ

Özü temiz, doğru olan kimse.

OMUZ

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

TÜÜZ

Yüksek dağların en yüksek noktası, doruğu.

ANAZ

Düşmanlık, garez, kin: kimseye anazım yok. Ufak çapta arı kovanı veya oğul. Şanlıurfa şehri, Çamlıdere bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

BLUZ

Vücudun üst bölümüne giyilen, genellikle ince kumaştan yapılmış olan veya iplikten örülen kadın giysisi.

DARZ

Eziyet.

TARZ

Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr. Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept. Biçim, yol. Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi.

LİNZ

Dokumacı cenderesi. (Çaltı Söğüt Ankara).

OYAZ

Davar sineği.

EVEZ

Karşılık, bedel: Borcunun evezine buğday verdi. Yerine anlamında kullanılır: Senin evezine çalışdım.

EKUZ

Öküz.

UYAZ

Sivrisinek, tatarcık. Atsineği.

ILIZ

Zayıf. İplik sarmaya yarayan bir çeşit ağaç araç.

İKAZ

Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih. Uyandırma.