Sonu Z ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 15 harfli toplam 9 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KARINCAİNCİTMEZ

Karıncaezmez.

AMİNOTRANSFERAZ

Transaminaz. Amino gruplarının alfa-amino asitlerden alfa-keto asitlere transferini katalize eden enzim, transaminaz.

KREPİDOSTOMİYAZ

Crepidostomum cinsi trematotların balıklarda neden olduğu bir hastalık.

SIDIKLIDARBOĞAZ

Kırşehir ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MUVAFFAKİYETSİZ

Başarısız.

HİPERMETAMORFOZ

Bazı böceklerde, iki ya da daha fazla larva çeşidinin bulunması.

İHTİYOFİTİRİYOZ

Beyaz benek hastalığı.

PSÖDOTÜBERKÜLOZ

Yersinia pseudotuberculosis'in, mezenteriyal lenf yumrularında, akciğerlerde, dalak ve karaciğerde oluşturduğu peynirleşme nekrozu ve embolik apselerle, toksemi, ateş ve yüksek ölüm oranıyla belirgin evcil türlerde, laboratuvar ve hayvanat bahçesi hayvanlarında tek tük olgular hâlinde görülen bakteri enfeksiyonu, yersiniozis. Koyunlarda piyemik karaciğer yangısı olarak da adlandırılır.

SANGUİNİKOLİYAZ

Balıkların solungaç kılcal damarlarına yerleşen Sanguinicola cinsine ait parazitlerin neden olduğu bir hastalık.