Sonu Z ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 14 harfli toplam 24 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ASİLTRANSFERAZ

Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu, açiltransferaz. Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu; asetiltransferaz gibi. Açiltransferaz.

KARTONPİYERSİZ

Kartonpiyeri olmayan.

ÇALIŞTIRICISIZ

Çalıştırıcısı olmayan, antrenörsüz.

YUKARISÖYLEMEZ

Erzurum ili, Karayazı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

PARATÜBERKÜLOZ

Geviş getirenlerde aside dirençli bir bakterinin sebep olduğu hastalık.

ERİTROSİTOPOEZ

Alyuvar yapımı.

HİPERALBÜMİNOZ

Hiperalbüminemi.

AÇİLTRANSFERAZ

Asiltransferaz.

MEGASPOROGENEZ

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.

KURŞUNGEÇİRMEZ

Ateşli silahlardan atılan mermilerin girmesini engelleyecek yapıda ve özellikte olan (yelek, cam vb.).

PROTRAMBOKİNAZ

Faktör X.

TRİPANOZOMİYAZ

Trypanosoma cinsine ait protozoon türlerinin balıkların kanına yerleşerek oluşturduğu bir hastalık.

NEOEKİNORİNKOZ

Balıkların bağırsağında yangıya neden olan, Neoechynorhynchus cinsi akantosefallerin meydana getirdiği bir hastalık.

KARDİYOSKLEROZ

Bazen atardamar sertleşmesiyle birlikte görülen kalp dokusu sertleşmesi.

PSÖDOMEMBRANÖZ

Yalancı zarlı.

PİSİRİKETSİYOZ

Salmonidae familyasına ait balık türlerinde Piscirickettsia salmonis' in neden olduğu, deride rengin değişmesi, letarji, vücudun çeşitli yerlerinde lezyonlar, yüzeysel ülserler, solungaçlarda solgunluk ve iç organlarda hemorajilerle karakterize olan septisemik ve sporadik bir enfeksiyon, Riketsiyal enfeksiyon, Riketsiyal septisemi.

KUYRUKLUYILDIZ

Zaman zaman göğümüzü ziyaret eden, parlakça, bulutumsu yapıda, bir başı, bir ya da birkaç kuyruğu olan gökcismi.

FOSFODİESTERAZ

Fosfodiester bağlantısını hidrolize eden bir grup enzim.

ELEKTRODİYALİZ

Birtakım koloitlerin ortamdaki öteki parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi özelliğine dayanan kimyasal arıtma yönteminin elektrik enerjisiyle hızlandırılmış türü.

HİPERVİTAMİNOZ

Vitaminlerin veya herhangi bir vitaminin vücuda aşırı miktarda girişi nedeniyle oluşan patolojik bir durum.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük