Sonu Z ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 14 harfli toplam 24 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPERVİTAMİNOZ

Vitaminlerin veya herhangi bir vitaminin vücuda aşırı miktarda girişi nedeniyle oluşan patolojik bir durum.

OKSİDOREDÜKTAZ

Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen dehidrojenaz, hidroksilaz, oksidaz, oksijenaz, peroksidaz ve redüktaz gibi enzimler, oksidasyon-redüksiyon enzimleri. Bir substrattan diğerine H atomu, O atomu veya elektronların transferini katalize eden enzim. Bu sınıfta dehidrojenazlar, hidroksilazlar, oksidazlar, oksijenazlar, peroksidazlar ve redüktazlar bulunur.

PİSİRİKETSİYOZ

Salmonidae familyasına ait balık türlerinde Piscirickettsia salmonis' in neden olduğu, deride rengin değişmesi, letarji, vücudun çeşitli yerlerinde lezyonlar, yüzeysel ülserler, solungaçlarda solgunluk ve iç organlarda hemorajilerle karakterize olan septisemik ve sporadik bir enfeksiyon, Riketsiyal enfeksiyon, Riketsiyal septisemi.

PSÖDOMEMBRANÖZ

Yalancı zarlı.

YUKARIKARAVAİZ

Gaziantep ilinde, Araban ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

NEOEKİNORİNKOZ

Balıkların bağırsağında yangıya neden olan, Neoechynorhynchus cinsi akantosefallerin meydana getirdiği bir hastalık.

DİFİLOBOTRİYAZ

Balık şeridi hastalığı.

HİPERALBÜMİNOZ

Hiperalbüminemi.

TRİPANOZOMİYAZ

Trypanosoma cinsine ait protozoon türlerinin balıkların kanına yerleşerek oluşturduğu bir hastalık.

PARATÜBERKÜLOZ

Geviş getirenlerde aside dirençli bir bakterinin sebep olduğu hastalık.

KARDİYOSKLEROZ

Bazen atardamar sertleşmesiyle birlikte görülen kalp dokusu sertleşmesi.

PROTRAMBOKİNAZ

Faktör X.

ASİLTRANSFERAZ

Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu, açiltransferaz. Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu; asetiltransferaz gibi. Açiltransferaz.

ÇALIŞTIRICISIZ

Çalıştırıcısı olmayan, antrenörsüz.

YUKARISÖYLEMEZ

Erzurum ili, Karayazı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

AÇİLTRANSFERAZ

Asiltransferaz.

KARTONPİYERSİZ

Kartonpiyeri olmayan.

ERİTROSİTOPOEZ

Alyuvar yapımı.

KUYRUKLUYILDIZ

Zaman zaman göğümüzü ziyaret eden, parlakça, bulutumsu yapıda, bir başı, bir ya da birkaç kuyruğu olan gökcismi.

MEGASPOROGENEZ

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.