Sonu Z ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 14 harfli toplam 24 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ELEKTRODİYALİZ

Birtakım koloitlerin ortamdaki öteki parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi özelliğine dayanan kimyasal arıtma yönteminin elektrik enerjisiyle hızlandırılmış türü.

ÇALIŞTIRICISIZ

Çalıştırıcısı olmayan, antrenörsüz.

ERİTROSİTOPOEZ

Alyuvar yapımı.

PARATÜBERKÜLOZ

Geviş getirenlerde aside dirençli bir bakterinin sebep olduğu hastalık.

ASİLTRANSFERAZ

Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu, açiltransferaz. Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu; asetiltransferaz gibi. Açiltransferaz.

PSÖDOMEMBRANÖZ

Yalancı zarlı.

FOSFODİESTERAZ

Fosfodiester bağlantısını hidrolize eden bir grup enzim.

HİPERALBÜMİNOZ

Hiperalbüminemi.

KUYRUKLUYILDIZ

Zaman zaman göğümüzü ziyaret eden, parlakça, bulutumsu yapıda, bir başı, bir ya da birkaç kuyruğu olan gökcismi.

AÇİLTRANSFERAZ

Asiltransferaz.

KURŞUNGEÇİRMEZ

Ateşli silahlardan atılan mermilerin girmesini engelleyecek yapıda ve özellikte olan (yelek, cam vb.).

OKSİDOREDÜKTAZ

Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen dehidrojenaz, hidroksilaz, oksidaz, oksijenaz, peroksidaz ve redüktaz gibi enzimler, oksidasyon-redüksiyon enzimleri. Bir substrattan diğerine H atomu, O atomu veya elektronların transferini katalize eden enzim. Bu sınıfta dehidrojenazlar, hidroksilazlar, oksidazlar, oksijenazlar, peroksidazlar ve redüktazlar bulunur.

NEOEKİNORİNKOZ

Balıkların bağırsağında yangıya neden olan, Neoechynorhynchus cinsi akantosefallerin meydana getirdiği bir hastalık.

MEGASPOROGENEZ

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.

YUKARIKARAVAİZ

Gaziantep ilinde, Araban ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KARDİYOSKLEROZ

Bazen atardamar sertleşmesiyle birlikte görülen kalp dokusu sertleşmesi.

PROTRAMBOKİNAZ

Faktör X.

HİPERVİTAMİNOZ

Vitaminlerin veya herhangi bir vitaminin vücuda aşırı miktarda girişi nedeniyle oluşan patolojik bir durum.

PİSİRİKETSİYOZ

Salmonidae familyasına ait balık türlerinde Piscirickettsia salmonis' in neden olduğu, deride rengin değişmesi, letarji, vücudun çeşitli yerlerinde lezyonlar, yüzeysel ülserler, solungaçlarda solgunluk ve iç organlarda hemorajilerle karakterize olan septisemik ve sporadik bir enfeksiyon, Riketsiyal enfeksiyon, Riketsiyal septisemi.

YUKARISÖYLEMEZ

Erzurum ili, Karayazı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük